Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2016/2017 учебна година

CITB100 Програмиране [2016/2017]


CITB100 Програмиране
Лекции (доц. Николай Киров):
вторник, 8:00

   CITB102 Лабораторни упражнения по програмиране
Хон. ас. Велислав Николов
Хон. ас. Димитър Драгостинов
Хон. ас. Кирил Вучков


Правила за оценяване && Тестова система за проверка на знания по програмиране
Учебник: Cay Horstmann, Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.                        
                      Cay S. Horstmann, Timothy A. Budd, Big C++, 2nd Edition, Wiley, January 2009.

Полезна книга: Николай Киров, Сборник от учебни материали по ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО, Деметра, София, 2003 [online]
[Moodle NBU]

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали  Списък на студентите: присъствие и текущ контрол 

CITB100 Дата

CITB102, CITB105
От
До

CITB102, CITB105
Дата
Първи тест


Първо домашноПърво контролно

Втори тест


Второ домашноВторо контролно

Трети тест


Трето домашноТрето контролно


Консултации:

изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

  Basic Unix Commands   Cay Horstmann: Compiler and Tool Help

The cplusplus.com tutorial (Complete C++ language tutorial)

Debugging with GDB: gdb_toc.html; Кратко практическо ръководство за работа с GDB


Последно обновление на 13 юли 2016 г.
nkirov<at>nbu.bg github
math