Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2016/2017 учебна година

CITB303 Структури от данни [2016/2017]


CITB303 - ЛекцииПаспорт на курса

Правила за оценяване

Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004.
[NBU Library: Ч 681.325.3 / G 64, Moodle NBU]
                      Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011.
[Moodle NBU]

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали  Списък на студентите: присъствие и текущ контрол 

CITB303 Дата
Първи тест
5.11
Втори тест
10.12
Трети тест
21.01

Консултации:

изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg


VisuAlgo - visualizing data structures and algorithms through animation


Последно обновление на 18 август 2016 г.
nkirov<at>nbu.bg github
math