За нас
Устав
Секции
Членове

Ръководство
Извлечения от протоколи
от заседания на УС

Отчетни доклади на УС


Посетете нашата Facebook страница

 
Извънредна математика

Национален колоквиум

51. Пролетна конференция

Календарен план за
състезанията през уч. 2021-2022 г.

ИНФОС - сайт на
комисията по информатика

Пролетни конференции

Талантите в България

Австралийско математическо
състезание

Състезание "Кенгуру" 2005 - 2017 г.

Книги

Mathematica Balkanica Archive

Протоколна книга 1905 - 1936 г.

Архив