За нас
Секции
Членове (2017 г.)
Членове (2016 г.)

Отчетен доклад на УС за 2016 г.
Документи

Посетете нашата Facebook страница

 

 

НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ

46 ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Календарен план
за състезанията през 2016-2017

Талантите в България
ИНФОС - сайт на
комисията по информатика

Състезание на Асоциация
"Кенгуру без граници"


Математически състезания
Предишни конференции

Книги

Mathematica Balkanica Archive