За нас
Устав
Секции
Членове

Ръководство
Извлечения от протоколи
от заседания на УС

Отчетни доклади на УС


Посетете нашата Facebook страница

 
Извънредна математика

Национален колоквиум

53. Пролетна конференция

Състезания
     Календарен план на
     състезанията през уч. 2023-2024 г.
     Великденско математическо състезание
     Австралийско математическо състезание
     ИНФОС - сайт на
     комисията по информатика

Пролетни конференции

Талантите в България

Книги

Mathematica Balkanica Archive

Протоколна книга 1905 - 1936 г.

Архив