Съюз на математиците
в България

 

НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА

Поредната сбирка на Колоквиума ще се състои на 26 януари 2022 г. (сряда) от 16:15 часа онлайн в Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/82760494313?pwd=MUNGL1grY05RV0s3T2JPeVJzN0FUUT09.

Доклад на тема:

Бернщайн-Гама функции и теория на вероятностите

ще изнесе чл.-кор. Младен Савов,
Институт по математика и информатика, Българска академия на науките.

Поканват са всички интересуващи се.

Абстракт

Петдесет и първата
Пролетна конференция
ще се проведе от 5 до 9 април 2022 г.
в град Трявна
с домакинството на секция СМБ Великотърновски университет.

Първо съобщение и покана за участие

 

 
Адрес: Съюз на математиците в България
1113 София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 8
E-поща: smb.sofia@gmail.com, smb@math.bas.bg
Телефони: +359-2-979-3837, +359-888-674-599
 

 

 
 
 
 © Copyright 2004-2021 Union of Bulgarian Mathematicians (2021-05-31 00:34 +0300)