Съюз на математиците
в България

 

Петдесет и третата
Пролетна конференция на СМБ
ще се проведе от 1 до 5 април 2024 г.

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ И ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ


Срокът за изпращане на доклади, предложения за дискусии и семинари, представяния на проекти, квалификационни курсове и обучения e
15.12.2023 г.
Сборникът с докладите на конференцията се индексира в Scopus.

 

 
Адрес: Съюз на математиците в България
1113 София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 8
E-поща: smb.sofia@gmail.com, smb@math.bas.bg
Телефони: +359-2-979-3837, +359-888-674-599
 

 

 
 
 
 © Copyright 2004-2022 Union of Bulgarian Mathematicians (2023-05-18 00:34 +0300)