120 ГОДИНИ
Съюз  на  математиците  
в  България
 

Уважаеми колеги,

Честит 24 май – най-светлият български празник!

Поздравявам Ви за Вашата всеотдайност в мисията за утвърждаване

авторитета на българското образование и наука.

Пожелавам Ви здраве и духовен заряд!

проф. дмн Николай Николов, председател на УС на СМБ

 

 
 
 
 
 

 
Адрес:  Съюз на математиците в България
1113 София ул. "Акад. Георги Бончев", бл.8
E-mail:  smb.sofia@gmail.com, smb@math.bas.bg
Телефони: +359 2 873 80 76,  +359 2 979 28 83
 

 
 

 
 
 
 © Copyright 2004-2017 Union of Bulgarian Mathematicians (2018-05-23 14:31 +0300)