National Seminar on Probability and Statistics


Regular seminar series in all the specific areas of Probability and Statistics. Chair of the Seminar is Prof. Nickolay Yanev.

The Seminar is usually held on Wednesdays at 2:00 pm in room 403 of the Institute of Mathematics and Informatics, Acad. G.Bontchev str., bl.8, Sofia. All those interested are welcome to attend. Enquires regarding seminars should be sent to the seminar secretary Prof. Eugenia Stoimenova.

2018 Seminars

Date Speaker Talk title
21 June 2018 Adam Barker (University of Reading, UK) Transience and Recurrence of Markov Processes with Constrained Local Time
15 May 2018 Николай Янев (ИМИ-БАН) Poisson Random Measures and Multitype Branching Processes
9 May 2018 Николай И. Николов (докторант в ИМИ-БАН) Mallows' models for imperfect rankings in ranked set sampling
16 January 2018 Пенка Майстер (ИМИ-БАН) Consecutive Subordination of Poisson Processes and Gamma Processes
19 January 2018 Zhana Kuncheva (Imperial College London, UK) Multi-scale Community Detection in Temporal Networks Using Spectral Graph Wavelets

2017 Seminars

Date Speaker Talk title
17 October 2017 Любен Мутафчиев (ИМИ-БАН) Статистики на плоски целочислени разлагания: асимптотики на средни стойности
28 June 2017 Бруно Тоалдо (Universita degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italy) On semi-Markov processes and their Kolmogorov's equations
21 June 2017 Kevin Ford (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA) Probabilistic aspects of number theory
20 June 2017 Николай И. Николов (докторант в ИМИ-БАН) Мallows' model based on Lee distance
14 June 2017 Дончо Дончев (ФМИ-СУ) Brownian motion exit densities for one-sided boundaries
31 May 2017 Jozsef Lorinczi (Loughborough University, UK) Some spectral properties of non-local Schrodinger operators and related jump processes

2016 Seminars

Date Speaker Talk title
25 October 2016 Жана Кунчева (Imperial College London, UK) Exploring brain transcriptomic patterns: a topological analysis using spatial expression networks
22 June 2016 Isaac M Sonin (Univ. of North Carolina at Charlotte, USA) Less known Chapters in the theory of Markov Chains
4 May 2016 Нейко Нейков (НИМХ-БАН) Робастно статистическо моделиране чрез тримиране
2 March 2016 Красимира Костадинова (Шуменски университет) Застрахователни модели на риск и вероятност за фалит
10 Fevruary 2016 Пламен Траянов (ФМИ-СУ) Приложение на разклоняващ се процес на Кръмп-Мод-Ягерс в демографията

2015 Seminars

Date Speaker Talk title
25 November 2015 Марио Страхилов (Индевр) Използване на прогнозно моделиране за оптимизиране на дейността на хранителни вериги
20 October 2015 Младен Савов (ИМИ-БАН) Спектрална теория на обобщените полугрупи на Лагер и някои приложения в теорията на положителните себеподобни Марковски процеси
9 October 2015 Павлина Йордановa (Шуменски университет) Подобряване на инфраструктурата за разпространения на знания по статистика в науката и практиката
23 July 2015 Denitsa Angelova, Leibniz Institute of Agicultural Development in Transition Economies (IAMO) Emerging statistical applications: modeling the impact of climate change on agricultural production on a regional level
17 June 2015 Guus Balkema (University of Amsterdam) Linear Regression for heavy tails
28 January 2015 Асен Чорбаджиев (ИЯИЯЕ) Data Mining of Solar and Atmosphere Events

2014 Seminars

Date Speaker Talk title
12 November 2014 Младен Савов (University of Reading, UK) Експоненциални функционали на Леви процеси, специални функции и Азиатски опции
2 June 2014 Георги Янев (University of Texas - Pan American, USA) Върху една характеризация на експоненциалното разпределение и разлагането на Сукатме-Рени за експоненциални максимуми
26 March 2014 Младен Савов (University of Reading, UK) Поведение на Брауновото движение с ограничен престой в дадена точка
4 February 2014 Edward Omey (KUL-HUB, Brussel) Approximations in Renewal Theory

2013 Seminars

Date Speaker Talk title
27 November 2013 Мариян Милев (Университет по Хранителни Технологии – Пловдив) Приложение на стохастичните модели в икономиката
30 October 2013 Деница Григорова (ФМИ) ЕМ алгоритми за "`probit'' модели със случайни ефекти
17 May 2013 Асен Чорбаджиев (Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика) Приложение на теорията на разклоняващи се стохастични процеси в изучаването на каскади от вторично космично лъчение
30 January 2013 Aneta Gacovska (University S's "Cyril and Methodius", Macedonia) Randomly indexed central order statistics

2012 Seminars

Date Speaker Talk title
13 June 2012 Деян Палежев Тест за бимодалност в многомерни пространства
18 April 2012 Нина Даскалова (СУ) Алгоритми от тип ЕМ за статистическо оценяване на в разклоняващи се случайни процеси (Предзащита на дисертация)
7 March 2012 Maya Zhelyazkova (Sofia University) Spatial thresholding procedures for fMRI analysis
29 February 2012 Евгения Стоименова (ИМИ-БАН) Метричен подход при конструиране на рангови критерии (встъпителна лекция)
22 February 2012 Jordan Stoyanov (Newcastle, UK) Probability Distributions and Their Determinacy by the Moments
17 February 2012 Емил Каменов (СУ) Асимптотични резултати за случайни целочислени разлагания на големи числа (Предзащита на дисертация)
8 February 2012 Edward Omey (HUB, Brusselss, Belgium) Local Limit theorems for some shock models
1 February 2012 Leda Minkova (Sofia University) Discrete distributions related to Markov chain
25 January 2012 Pavlina Jordanova (Shumen University) T-mean estimators - advantages and disadvantages
18 January 2012 Aneta Gacovska (Skopje University, Makedonia) Characterization of Upper Order Statistics
11 January 2012 Kristina Sendova (University of Western Ontario, Canada) Threshold strategies under the classical compound Poisson ruin model

Some 2011 Seminars

Date Speaker Talk title
19 October 2011 Любен Мутафчиев (American University in Bulgaria and Institute of Mathematics and Informatics) Асимптотично поведение на най-голямото събираемо в случайни претеглени челочислени разлагания
27 May 2011 N. Balakrishnan (McMaster University, Canada) A Random-Sum Wilcoxon Statistic and Its Application to Analysis of ROC and LROC Data
17 May 2011 Георги Янев (University of Texas – Pan American, USA) Регресия на един рекорд по два съседни рекорда и характеризации на експоненциалното разпределение


Last modified: June 2018