Участие на чл.-кор. Веселин Дренски
в конкурса за академици 2012
Трудове за участие в конкурса
Авторска справка
Автобиография
Публикации
Студенти
Експертна дейност

Цитати
В статии и монографии
В препринти
В дисертации
В дипломни работи

Други материали
Рецензия Bull. AMS
Най-теглени статии J. Algebra  2006
Най-теглени статии Adv. Appl. Math. 2006
Най-теглени статии J. Symb. Comp. 2006
Най-теглени статии J. Algebra  2010
Грамота VI сесия
Грамота XI сесия