I am a coeval of Computing Science

[…] when asked to suggest a date of birth for Computing Science, came up with January 1960, precisely because it was ALGOL 60 that showed the first ways in which automatic computing could and should and did become a topic of academic concern.
[E.W.Dijkstra, Computing Science: Achievements and Challenges, EWD1284, 1999]

Déjà vu
Понеже взаимните клевети се умножиха и погубиха по-смелите и по-умните; и още понеже насилниците и крадците станаха съобщници на съдиите; също така и от пиянството. Освен това и от подкупничеството, също и от търговията. Защото всички станаха търговци и се мамеха помежду си. И от това произлезе нашата гибел.
(Аварите към кана Крум, когато ги попитал „От какво мислите, че погина вашият предводител и целият ви народ?“)