Институт по математика и информатика

Съюз на матенатиците в БългарияСъстезателни
теми


 • Първи етап

 • ps
  pdf

 • Втори етап
 

  От 2005 г. с подкрепата на Фондация “Еврика” и ПОК "Доверие" стартира проект

  Подготовка на разширен национален отбор по математика

  за ученици от 9. до 12. клас

  Проектът ще се проведе в два етапа:

  Първи етап IX–XII 2005 г.
  Втори етап I–IV 2006 г.

  Участието в подготовката е безплатно.

  Допуска се както индивидуално, така и групово участие.

  Краен срок за изпращане на решенията на задачите: 31.12.2005 г.

  Адрес:

  1113 София, ул. “Акад. Бончев” 8,
  Институт по математика и информатика,
  Емил Колев

  Участниците в първия етап на задочната школа ще получат:

  подробен коментар на решенията си;
  втората състезателна тема.

  За най-добре представилите се са предвидени дипломи и предметни награди.

  За информация: emil@moi.math.bas.bg