Участници в първия кръг на задочната школа по математика, 6. - 7. клас

Алан Парашкевов

Плевен

Александър Николаев Атанасов

Бургас

Ангел Петков Петков

Пловдив

Ани Светлозарова Петрова

Бургас

Биляна Тодорова

Ловеч

Владимир Иванов Владимиров

Монтана

Деница Миланова

Габрово

Десислава Тонева

Монтана

Димитър Донев

София

Eлена Димитрова София

Елизабет Кръстева

Бургас

Живко Николаев Жечев

Шумен

Зефира Георгиева Базотева

Бургас

Йоана Юриева Тинкова

Ловеч

Калоян Тодоров

Русе

Кристиан Бранимиров Кираджиев

София

Ксения Ивова Цочева

Плевен

Никола Гъмзаков

София

Ралица Парашкевова Луканова

Плевен

Румен Томов

София

Румяна Фредерик Григорова

Плевен

Теодор Архондаки

Пловдив

Цветелина Цветанова Александрова

Плевен

Юлия Барзова

София

Oбратно