Институт по математика и информатика

секция Обучение по математика и информатика


Първи етап

4. - 5. клас

Втори етап

 

  От 2005 г. с подкрепата на Фондация “Еврика” стартира проект

  Задочна школа по математика

  за ученици от 4. до 7. клас

  Проектът ще се проведе в два етапа:

   

  Първи етап: IX–XII 2005 г.

   

  Втори етап: I–IV 2006 г.

  Участието в задочната школа е безплатно.

  Допуска се както индивидуално, така и групово участие.

  Краен срок за изпращане на решенията на задачите от втората тема: 30.04.2006г.

  Адрес:

  1113 София,  ул. “Акад. Бончев” 8,

  Институт по математика и информатика,

  секция ОМИ, Невена Събева.

  На участниците в първия етап на задочната школа са изпратени:

   

  брошура с решените задачи от първата тема

   

  подробен коментар на техните решения

   

  втората състезателна тема

  За най-добре представилите се са предвидени дипломи и предметни награди.

  За информация: newena@math.bas.bg