InnoMathEd  - Innovations in Mathematics Education on European Level (2008-2010)


Начало
Участници
Ресурси
Събития
Публикации
Галерия

За проекта

"InnoMathEd - Innovations in Mathematics Education on European Level" (Иновации в образованието по математика на европейско ниво) е проект, в който участват десет партньори от осем европейски държави. Програмата е насочена към развиване на ключови компетентности у учениците и на способността им да използват ИКТ в процесите на изучаване на математиката.
Проектът е финансиран от Европейската комисия
.
Официален сайт на проекта

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Настоящото съобщение отразява само възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в съобщението.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Новини

Последни събития

  • 26-28 октомври 2010 г. - Семинар за обучение на учители - Стара Загора
  • 2-4 октомври 2010 г. - Втори семинар в Шумен
  • още ...

Начало | Участници | Ресурси | Събития | Публикации | Галерия
Посетители на сайта след 05.12.2010 г.: Free WebSites Counters
Visit Counter
За проблеми или въпроси относно този сайт се обръщайте към Албена Василева.
Последно обновяване: 9.01.2011.