ДЕКАРТОВА КООРДИНАТНА СИСТЕМА   6. клас

    начало     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     самопроверка

 

Ето условия да се придвижите нагоре по стълбичката на "Декартова координатна система".

Припомняме:

TCH

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

В кои квадранти абсцисата на точката е положително число?

В кои квадранти ординатата на точката е отрицателно число?

Можете да движите точката M, да наблюдавате или да използвате координатните оси.