7. клас

ЕЛЕМЕНТАРНИ И ОСНОВНИ ПОСТРОЕНИЯ В ГЕОМЕТРИЯТА

  начало    1     2     3     4     5     6

 

     Построителни задачи са формулирани и решавани в древността. Част от тях са свързани с реални проблеми като възстановяване на обработваемите парцели в древен Египет след заличаване на границите им от река Нил. Други  са формулирани като математически задачи, а след това се е виждала практическата нужда от решението им. А три от нерешимите (с неразграфена линийка и пергел) задачи, наречени знаменити задачи - за удвояване на куба, за трисекция на ъгъл и за квадратурата на куба, са в основата на създаване на специални инструменти, които да осигуряват решимостта им.

     Вие имате шанс за много по-кратко време да навлезете в света на построителните задачи, благодарение на динамичната математическа среда.  И да откриете нови решения, да формулирате нови задачи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

    към следваща страница