ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА 

7. клас

    начало     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     самопроверка

 

Тони Чехларова  Йорданка Димова

 

Д. Менделеев

 

 

 

 

В средата на ХІХ век са известни около 60 химични елемента. Направени са първите опити за класификацията им на основата на общи признаци. Целта е да се улесни тяхното изучаване и стимулира търсенето на нови химични елементи.

        За първи път идеята за периодичността в химията е изказана от Д. Менделеев. Ето защо е общоприето мнението, че той е първооткривателят на периодичния закон. В статията Естествена система на елементите и прилагането й за установяване на свойствата на неоткрити елементи (1871 г.) за първи път в историята на химията се характеризира законът за взаимната връзка между химичните елементи като периодична зависимост в изменението на свойствата на елементите от атомното им тегло (атомната им маса).

 

И ти потърси закономерности в периодичната система!

 

 

 

 

 

следва>>