Емил Колев

Ръководител

Доктор на математическите науки, професор в Института по математика и информатика на БАН. Ръководител на УчИМИ от 2015 година, когато поема поста от чл.-кор. Олег Мушкаров.

От 1992 година се занимава с подготовка на ученици за участия в състезания, олимпиади и други конкурси, работи с талантливи деца, които искат да се занимават с математика. Ръководител е на националните отбори по математика от 1999 година и участва активно в подготовката на олимпийците ни. 

Емил Келеведжиев

Заместник-ръководител

Работи в Института по математика и информатика на БАН. Почти от самото начало на състезанията по информатика е включен в тяхната организация и провеждане. Председател е на
Националната комисия за олимпиадата по информатика. От дълги години е ръководител на националния отбор по информатика.

Научни интереси: Изследване на операциите, Алгоритми за оптимизация, Състезателно програмиране.

Албена Василева

Координатор

Работи в Института по математика и информатика на БАН, секция Образование по математика и информатика. Присъединява се към екипа на Ученическия институт през 2015 година. Работи с ученици с интереси в областта на математиката и информатиката на всякаква възраст по различни проекти и програми на ИМИ и други организации.

Аделина Радева

Координатор

Аделина е студентка по археология в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Завършила е Софийска математическа гимназия. Именно там научава за УчИМИ и участва с проект в Ученическата конференция през 2010 г.

Научните ѝ интереси са в областта на компютърната и математическата лингвистика. Води школа по математическа лингвистика в 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес", София.

Започва да работи към Ученическия институт през 2015 г.