НА ФОКУС

Двадесет и първа

УЧЕНИЧЕСКА СЕКЦИЯ

15 – 16 май 2021 г. 10 – 17 април 2021 г.

Срокът за изпращане на проектите е 19 април 2021 г. 10 март 2021 г.

Ученическата секция ще се проведе онлайн (Zoom).

Вижте информацията в страницата на конференцията.

Research Science Institute УчИМИSRS19 ЛИШ19 Summer Research School Лятна изследователска школа