Юлиан Ревалски - снимка

Области на научни изследвания:

  • Изследване на операциите - Оптимизация, Вариационен анализ, Теория на игрите
  • Функционален анализ - Геометрия на банахови пространства, Монотонни оператори
  • Обща топология - Топологични методи в оптимизацията, Многозначни изображения

За контакт:

Институт по математика и информатика при Българска академия на науките
1113 София, ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 8
Eл. поща: revalski@math.bas.bg