Юлиан Ревалски - снимка
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките
1113 София, ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 8
Eл. поща: revalski@math.bas.bg

Дата и място на раждане:

27.02.1956 г., гр. Симитли, Благоевградска област

Области на научни изследвания:

 • Изследване на операциите - Оптимизация, Вариационен анализ, Теория на игрите
 • Функционален анализ - Геометрия на банахови пространства, Монотонни оператори
 • Обща топология - Топологични методи в оптимизацията, Многозначни изображения

Образование, научни степени и звания:

 • 1981 – висше образование: Математика, Факултет по математика и механика, СУ „Св. Кл. Охридски“, със златна значка на МНП
 • 1986 – кандидат на математическите науки, СУ „Св. Кл. Охридски“
 • 1994 – доцент (ст.н.с. II ст.) в ИМИ-БАН
 • 1997 – доктор на математическите науки, ИМИ-БАН
 • 2001 – професор (ст.н.с. I ст.) в ИМИ-БАН
 • 2008 – член-кореспондент (дописен член) на БАН
 • 2015 – академик (действителен член) на БАН

Професионално развитие:

 • Научен институт по икономика и организация на машиностроенето:
  • 1981 – 1982, математик
 • Факултет по математика и механика, СУ:
  • 1982 – 1985, аспирант, сектор „Изследване на операциите“ (ИО)
 • Институт по математика с ИЦ – БАН:
  • 1986 – 1994, научен сътрудник (III, II и I-ва ст.), секция ИО
 • Институт по математика и информатика – БАН:
  • 1994 – 2001, старши научен сътрудник II ст. (доцент), секция ИО
  • 2004 – 2012, ръководител на секция ИО
  • 2001 – до момента, професор в секция ИО
  • 2011 – 2012, зам.-директор на ИМИ-БАН по научно-изследователската и научно-приложна дейност
  • 2012 – 2013, и.д. директор на ИМИ-БАН
  • 2013 – 2016, директор на ИМИ-БАН
 • Събрание на академиците и член кореспондентите на БАН:
  • 2012 – 2016 - секретар
  • 2016 – до момента, Председател
 • Българска академия на науките:
  • 2016 – до момента, Председател

Публикационна дейност (до октомври 2020 г.):

 • Научни публикации- 60
 • Цитирания - над 600
 • h-index - 16
 • Изнесени доклади по покана на международни конференции - 38
 • Доклади по покана на специализирани научни семинари в чужбина - 48

Участие в национални и международни научни и научно-приложни проекти:

 • Ръководител на 5 изследователски проекта с Националния фонд за научни изследвания
 • Координатор (Главен координатор или координатор от страна на ИМИ) на 8 международни изследователски проекта
 • Участник в 6 международни проекта
 • Участие в 5 приложни разработки съвместно с Енергопроект, Кремиковци и Министерство на отбраната в периода 1981-1988;
 • Моделиране на финансови процеси, Договор с Министерство на финансите, 1999-2001
 • Ръководител на екип за дигитализирането на Jharbuch für Mathematik, 2001-2003
 • Ръководител на проект VIVA Cognita (Web базиран портал за добиване на знания), съвместен проект на ИМИ-БАН с ВИВАКОМ, 2014-2016

Участие в организационни, научни и програмни комитети на международни научни форуми:

 • Председател на Програмен комитет – 5
 • Председател на Организационен комитет – 6
 • Секретар на Организационен комитет – 4
 • Член на Програмен комитет – 5

Редколегии и редакторска дейност:

 • Journal of Optimisation Theory and Applications: 2012 - до момента – член на редколегията
 • Serdica Mathematical Journal: 1995-1999 – секретар; 2003 - до момента – член на редколегията
 • Mathematica Balkanica: 2003-до момента – член на редколегията
 • Доклади на БАН - 2012-2016 – зам.-главен редактор
 • Pliska Studia Mathematica Bulgarica - Гост редактор, Vol. 12, 1998
 • Set-Valued Analysis - Гост редактор, Vol.9, No.1, 2001
 • SIAM Journal on Optimization - Гост редактор, Vol.18, No.3, 2007
 • Set-Valued and Variational Analysis - Гост редактор, Vol.21, No.4, 2013

Преподавателска и образователна дейност:

 • СУ „Св. Кл. Охридски“ – Факултет по математика и информатика
 • Хумболдтов университет Берлин – Германия
 • Университета в Лимож – Франция
 • Университета в Монпелие – Франция
 • Университета на Френските Антили, Франция
 • IMCA – Лима, Перу
 • Университета в Хавана – Куба
 • Ръководство на дипломанти - 11 (4 у нас и 7 в чужбина)
 • Ръководство на докторанти - 4 (3-ма защитили, 1 се обучава в момента)

Гост-изследовател и гост-професор:

 • Университета в Генуа – Италия
 • Политекнико Милано – Италия
 • Университета в Милано – Италия
 • Университет Ватерло – Канада
 • Университета в Атина – Гърция
 • Хумболдтов университет Берлин – Германия
 • Университета в Лимож – Франция
 • Университета в Монпелие – Франция
 • Чилийски университет в Сантяго де Чили
 • Университета на Френските Антили, Франция
 • IMCA – Лима, Перу
 • Университета в Хавана – Куба
 • Университета Париж 2 (Пантеон-Асас) – Франция
 • Университета Париж 6 – Франция

Участие в научни съвети и научно-експертни комисии:

 • СНС по математика, информатика и механика при ВАК (1995-1997)
 • Комисия по математически науки при ВАК (1998-2000)
 • Комисия по математически науки при ВАК (секретар, 2001-2003)
 • СНС по механика и приложна математика при ВАК (2004-2010)
 • Консултативен съвет на Комитета по електронна информация и комуникации на Международния математически съюз (2002-2006)
 • Научен съвет на ИМИ-БАН (2012-до момента)
 • Управителен съвет на Съюза на математиците в България (2013-2016)
 • Обществен съвет „Прозрачност“ към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения (2012, 2013)
 • Комисия за промени в Правилника на НФНИ-МОН (2014)
 • Обществен съвет в сектор „Информационни технологии и съобщения“ към Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения (2014)
 • Експертен съвет по наука, технологии и иновации при Столична община (2014-2016)

Членство в професионални общества:

 • Американско математическо общество
 • Съюз на математиците в България
 • Съюз на учените в България
 • Френско общество на приложните математици

Награди и отличия:

 • 2016 Почетен знак на БАН „Марин Дринов“ с лента

За контакт:

Институт по математика и информатика при Българска академия на науките
1113 София, ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 8
Eл. поща: revalski@math.bas.bg