МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ISSN 1313-3330

Доклади на Четиридесет и седмата пролетна конференция на Съюза на математиците в България

Боровец, 2 − 6 април 2018

Заглавна страница      1
Програмен комитет и Организационен комитет     2
Предговор      3
   
ЮБИЛЕЙ
Петър Кендеров. 120 години обществена организация на математиците в България      7
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА
Changho Keem. Cayley-Bacharach property a historical account: old and beyond    35
Peter Dalakov. On the work of Maryam Mirzakhani    48
Stanislav Harizanov. Digital image processing with application in industrial computed tomography    59
Красимир Манев, Адриана Панайотова, Весела Симова, Поли Янкова, Ивайло Бонев. Обучение по програмиране в ранна детска възраст    68
Марина Мавродиева. Какво и как измерва международното изследване TIMSS в начален етап    81
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
Vilislav Boutchaktchiev. On the use of macroeconomic factors to~forecast probability of default    95
Tatiana Gateva-Ivanova. Extensions of braided groups  102
Ilinka Dimitrova, Jörg Koppitz, Kittisak Tinpun. On the relative rank of the semigroup of orientation-preserving transformations with restricted range  109
Iva Dokuzova, Dimitar Razpopov, Mancho Manev. Two types of Lie groups as 4-dimensional Riemannian manifolds with circulant structure  115
Nikolay Yankov, Radka Russeva, Emine Karatash. Optimal self-dual codes of length 74 with an automorphism of order 9 and new self-dual [74, 37, 12] codes  121
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
Desislav A. Andreev. Analysis of machine learning methods and algorithms in a quantum entanglement-based environment  129
Georgi Iliev. Different problems for ``best'' convex interpolation of D2 and D3 convex data  137
Marin Marinov, Lasko Laskov. The travelling salesman problem with the symbolic computation system Mathematica  147
Veska Noncheva, Dida Iserliyska, Vasilka Sabeva. A study on the associations between the quality attributes of a food product  158
Tasos Papapostolu, Dimitar Birov. Architectural self-adaptation and dynamic reconfiguration in jADL  168
Zdravko D. Slavov, Christina S. Evans. On Berge's maximum theorem with concave function of utility in the second variable  178
Aleksandra Stoyanova, Lyubomir Filipov, Zlatko Varbanov. Simplest oblivious transfer protocol in Python  184
Tihomir Tenev, Dimitar Birov. Security patterns for microservice communication  190
Radoslav Yoshinov, Oleg Iliev. "Controlled self-study" in thematic educational community environment  200
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Petya Asenova, Marin Marinov. Teaching mathematics with computer systems  213
Mariana Durcheva, Philip Slobodsky. Using the universal math environment "Math-XPress" for Math Education of Engineering Students  222
Веселина Иванова, Тодор Янков. Още нещо за интерактивната математика в прогимназиален етап  232
Анатоли Карабов, Тодорка Терзиева, Асен Рахнев. Резултати от проучване на използването и разработването на електронно учебно съдържание  239
Емил Келеведжиев. Софтуeрна система за провеждане на състезанието "Бобър − България"  246
Боряна Куюмджиева. Различни подходи и механизми за текущо оценяване по математика  252
Марта Сугарева, Мариана Мургова. Образованието по статистика в училищата в България − предпоставка за статистическата грамотност сред населението  259
Аделина Чопанова, Валентина Малинова. Урок по статистика чрез използването на ИКТ  266
   
ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
Евгения Сендова, Тони Чехларова, Петър Кендеров. Регионален поглед към портала Scientix  277
Тони Чехларова, Катя Маас, Евгения Сендова, Петър Кендеров. ИМИ−БАН − част от STEM-PD-Net и от Консорциума на международния център ICSE  285
   
КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ
Петър Кендеров, Тони Чехларова, Георги Гачев. Подготовка за онлайн състезанията "Математика с компютър"  297
Тони Чехларова, Монка Коцева. Въведение в изследователския подход в математическото образование за незрящи  300
   
ДИСКУСИЯ
Ангел Смрикаров. Aдаптиране на образователната система към нуждите на дигиталното поколение  305
   
МИНИСИМПОЗИУМИ
Ivan Georgiev, Roumen Iankov, Svetoslav Markov. High performance computing and applications of mathematics in industry and biomedicine  309
Eugenia Stoimenova, Zaneta Popeska. Stochastic modeling for big data analysis  311
   
СЪДЪРЖАНИЕ  313