Съюз  на  математиците  
в  България

 

Петдесетата
Юбилейна пролетна конференция на СМБ

ще се проведе от 7 до 11 април 2021 г. в град Бургас.

Първо съобщение и покана за участие

 

Ново съобщение
за Есенния математически турнир „Акад. Стефан Додунеков“

Във връзка със Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на министъра на здравеопазването, провеждането на Есенния математически турнир се отлага.

 

 
Адрес: Съюз на математиците в България
1113 София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 8
E-поща: smb.sofia@gmail.com, smb@math.bas.bg
Телефони: +359-2-979-3837, +359-888-674-599
 

 

 
 
 
 © Copyright 2004-2020 Union of Bulgarian Mathematicians (2020-07-29 19:00 +0300)