Съюз  на  математиците  
в  България
 

 
 

Международният център по математически науки (МЦМН) към ИМИ-БАН
Ви кани да вземете участие в уебинар

Mathematical Modeling of Pandemics, COVID-19, and Social Consequences Across the Americas,

организиран от партньорската институция
Institute of the Mathematical Sciences of the Americas at the University of Miami.

Подробности ще намерите тук

 

 
 

 
Адрес: Съюз на математиците в България
1113 София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 8
E-поща: smb.sofia@gmail.com, smb@math.bas.bg
Телефони: +359-2-979-3837, +359-888-674-599
 

 
 

 
 
 
 © Copyright 2004-2020 Union of Bulgarian Mathematicians (2020-05-05 16:48 +0300)