Съюз на математиците
в България

 

Петдесетата
Юбилейна пролетна конференция на СМБ

ще се проведе от 1 до 5 септември 2021 г. в град Бургас.

ТОМ С ДОКЛАДИ НОВО

 

 

 
Адрес: Съюз на математиците в България
1113 София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 8
E-поща: smb.sofia@gmail.com, smb@math.bas.bg
Телефони: +359-2-979-3837, +359-888-674-599
 

 

 
 
 
 © Copyright 2004-2020 Union of Bulgarian Mathematicians (2020-07-29 19:00 +0300)