Съюз  на  математиците  
в  България
 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА
ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Варна, 13
- 17 април 2020 г.

Първо съобщение

Второ съобщение

Регистрация за конференцията:
онлайн регистрационна форма 
или попълнете регистрационна карта (
docxpdf)
и я изпратете до 10.03.2020 г. на 
smb.sofia@gmail.com

 

 

 
     
 

 
Адрес:  Съюз на математиците в България
1113 София ул. "Акад. Георги Бончев", бл.8
E-mail:  smb.sofia@gmail.com, smb@math.bas.bg
Телефони: +359-2-979-3837, +359-888-674 599
 

 
 

 
 
 
 © Copyright 2004-2017 Union of Bulgarian Mathematicians (2020-02-05 09:11 +0200)