Съюз  на  математиците  
в  България
 


С решение на Управителния съвет на СМБ,
Общото събрание на СМБ се отлага за 31.05.2020 г.
ТОМ С ДОКЛАДИ
НА 49. ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Нова рубрика Извънредна математика


 
     
 

 
Адрес:  Съюз на математиците в България
1113 София ул. "Акад. Георги Бончев", бл.8
E-mail:  smb.sofia@gmail.com, smb@math.bas.bg
Телефони: +359-2-979-3837, +359-888-674 599
 

 
 

 
 
 
 © Copyright 2004-2017 Union of Bulgarian Mathematicians (2020-03-16 16:08 +0200)