Съюз  на  математиците  
в  България
 

 

Четиридесет и девета
Пролетна конференция
Варна, 13 - 17 април 2020 г.

Първо съобщение

Срокът за приемане на доклади се удължава до 18 декември 2019 г.

 
 
 
 
 

 
Адрес:  Съюз на математиците в България
1113 София ул. "Акад. Георги Бончев", бл.8
E-mail:  smb.sofia@gmail.com, smb@math.bas.bg
Телефони: +359-2-873 8076, +359-2-979-3837, +359-888-674 599
 

 
 

 
 
 
 © Copyright 2004-2017 Union of Bulgarian Mathematicians (2019-12-04 18:14 +0200)