120 ГОДИНИ
Съюз  на  математиците  
в  България
 

 

Четиридесет и осма
пролетна конференция

Русе, 1-5 април 2019 г.

Първо съобщение

 
 
 
 
 

 
Адрес:  Съюз на математиците в България
1113 София ул. "Акад. Георги Бончев", бл.8
E-mail:  smb.sofia@gmail.com, smb@math.bas.bg
Телефони: +359 2 873 80 76,  +359 2 979 28 83
 

 
 

 
 
 
 © Copyright 2004-2017 Union of Bulgarian Mathematicians (2018-11-09 15:46 +0200)