Съюз на математиците
в България

 

Петдесет и първата
Пролетна конференция
ще се проведе от 5 до 9 април 2022 г.
в град Трявна
с домакинството на секция СМБ Великотърновски университет.

Първо съобщение и покана за участие

 

 
Адрес: Съюз на математиците в България
1113 София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 8
E-поща: smb.sofia@gmail.com, smb@math.bas.bg
Телефони: +359-2-979-3837, +359-888-674-599
 

 

 
 
 
 © Copyright 2004-2021 Union of Bulgarian Mathematicians (2021-05-31 00:34 +0300)