МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS

ISSN 1313-3330 (Print), 2815-4002 (Online)

Доклади на Петдесет и третата пролетна конференция на Съюза на математиците в България
Боровец, 1 − 5 април 2024 г.

Proceedings of the Fifty-Third Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians
Borovets, April 1−5, 2024

Начална страница 1
Програмен комитет, Организационен комитет и Редакционна колегия 2
Program Committee, Organizing Committee, and Editorial Board 3
Предговор 5
   
ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА / INVITED TALKS
Assia Rousseva. On affine blocking sets 9
Desislava Ivanova. Big biomedical data analytics in support of precision medicine 18
Красимир Манев, Румяна Караджова. Математика за начинаещи програмисти 25
   
СЕКЦИЯ А: МАТЕМАТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
SECTION A: MATHEMATICAL STRUCTURES
Tatyana L. Todorova. On the distribution of αp2 + β modulo one for primes p such that p + 2 has no more two prime divisors 39
Antoaneta Tsvetanova, Stela Zhelezova. Sorting in construction of resolutions of combinatorial designs 57
   
СЕКЦИЯ Б: МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАТИКА
SECTION B: MATHEMATICAL MODELING AND INFORMATICS
Angel Georgiev, Vladimir Valkanov. Custom data quality mechanism in Data Warehouse facilitated by data integrity checks 67
Daniel Damyanov, Atanas Hristov, Zlatko Varbanov. Design patterns over SOLID and GRASP principles in real projects 76
Anastasiia Medvedenko, Ekaterina Gruzova Svetlana Gaivoronskaya, Snezhana Besolova, Milena Dobreva, Krassimira Ivanova. Sentiment analysis and change: a case study of evaluating user perceptions during international companies’ rebranding 85
Kalina Sotirova-Valkova. A pilot conceptualisation of the data space ecosystems for cultural heritage 92
Tsvetomira A. Zlatkova, Vessela K. Stoimenova. Simulation study on the offspring mean estimators in discrete time branching processes with migration 99
   
СЕКЦИЯ В: ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
SECTION C: EDUCATION IN MATHEMATICS AND INFORMATICS
Borislava Kirilova. Embedded assessment throughout the problem-based learning – a path to authentic learning experiences 109
Tsvetelina Stefanova, Slavi Georgiev. Possibilities for using AI in mathematics education 117
Добринка Бойкина. Приложение на методa обобщение за съставяне на задачи по геометрия 126
Пламен Гостев. Задача – една, подходи много 135
Цветелина Желязкова, Добринка Бойкина. Относно евристиката ”Отделяне на подзадачи“ при решаване на геометрични задачи в 7. клас 141
Борислав Лазаров, Албена Василева. Алгоритмично мислене и образователни цели в две състезателните теми на тридесет и второто издание на турнира ”Черноризец Храбър“ 149
Наталия Павлова, Драгомир Марчев. Използване на изкуствен интелект – етични норми и приложение в подготовката на бъдещите учители 154
Павлин Цонев. Примерно точкуване на задачите със свободен отговор от Националното външно оценяване след VII клас през 2023 година, базирано на вероятностно моделиране 161
   
ЮБИЛЕЙНИ ДОКЛАДИ / ANNIVERSARIES
Петър Попиванов. 220 години от рождението на Карл Густав Якоб Якоби 171
Jordan M. Stoyanov. Kolmogorov, stochastics in Bulgaria, and probabilistic problems with unexpected solutions 180
Петър Попиванов. 120 години от рождението на чл.-кор. проф. дмн Георги Брадистилов (1904 – 1977) 198
Марусия Славчова-Божкова. 80-годишен юбилей на професор Николай Янев 203
Боян Недялков Димитров, на 80 г. Пътят ми житейски в математиката 209
Атанас Семерджиев, Дафина Петкова, Димитър Димитров, Калин Георгиев, Нора Ангелова, Петър Армянов, Трифон Трифонов. Компютърни науки за всички: наследството на Магдалина Тодорова, преподавател и изследовател 223
   
ДИСКУСИЯ / DISCUSSION
Галина Момчева. Професионално образование и обучението по математика, ИТ, информатика 227
   
КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ
PROFESSIONAL DEVELOPMENT COURSES FOR TEACHERS
Марусия Славчова-Божкова, Деница Григорова, Емил Каменов. Статистически анализ на данни и тяхната компютърна визуализация 231
Галина Момчева. Компютърно моделиране с музика 234