лого на Регионален етнографски музей - Пловдив
лого на Регионален етнографски музей - Пловдив

Добре дошли

Създаден да радва хората, Регионален етнографски музей - Пловдив е винаги отворен за любознателни и търсещи люде. Музеят съхранява над 60 000 културни ценности, свързани предимно с традицията на населението в Пловдив и неговия културен и стопански хинтерланд. Сред колекциите му се открояват тези от медни съдове, керамика, старинни оръжия, овчарска дърворезба, накити и църковна утвар, шити и плетени дантели, костюми от цялата българска етническа територия, музикални инструменти, градски интериор.


Овчар и невеста

Цифров културен маршрутСъдържание


Първи разказ Момата

Втори разказ Момъкът

Трети разказ Пафтите

Четвърти разказ Невестина премяна

Пети разказ Кюстекът

Шести разказ Йерусалимията

Седми разказ Огнището

Осми разказ Народната музиката


QR код
QR код
http://www.math.bas.bg/vt/REMPlovdiv/

лого на Института по математика и информатика
Сайтът е изработен от Института по математика и информатика при Българска академия на науките по проект „Дигитална достъпност за хора със специални потребности: методология, концептуални модели и иновативни екосистеми“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Република България чрез договор №КП-06-Н42/4 от 08.12.2020 г.
лого на Българско национално радио
Звуковите файлове са направени със съдействието на Радио Пловдив.

лого на Регионален етнографски музей - Пловдив
© 2022, Регионален етнографски музей - Пловдив, България, улица Д-р Ст. Чомаков №2
ethnograph@abv.bg www.ethnograph.info