Създадените виртуални експозиции представят фолклорни артефакти по избрана тема:

  1. Фолклорни фестивали и събори
  2. Празнични обреди
  3. Храна и обредност