INIS Series: Онлайн поредица на интердисциплинарната научна мрежа - Информационно общество

logo of INIS Series

INIS Series, 2022, том I, ISSN: 2815-4231

корицаРедколегия

Главни редактори
Галина Богданова
Светослав Косев

Техически редактори
Николай Ноев
Пламен Кондов
Николина Джановска


Първи страници и съдържание

PDF файл
Страници: 00-10


Костадин Г. Млячков
    Съвременни стратегии за обучението на студентите от специалност "Изящни изкуства – Рисуване и интермедия" – интерактивни методи и техники
01

Още детайли     PDF файл
Страници: 11-22


Лаура И. Димитрова
    Майстори на съвременното текстилно изкуство – Анна Бояджиева
02

Още детайли     PDF файл
Страници: 23-35


Светослав Ангелов Косев
    Създаване на триизмерни модели с цел приложение в класически печатни техники, триизмерно принтиране и VR техннологии
03

Още детайли     PDF файл
Страници: 36-46


Пламен Събев
    Проект за 3D мапинг "Константин Бранковяни и наследници" в галерията на църквата "Събор на Св. Архангели" в Арбанаси
04

Още детайли     PDF файл
Страници: 47-59


Мариета Иванова Конова
    Плакатът – изкуството на улицата. Концептуална изложба-акция на Красимира Друмева на тема "Обичам да чета"
05

Още детайли     PDF файл
Страници: 60-69


Николина Джановска
    За образът на клоуна в няколко творби на български автори
06

Още детайли     PDF файл
Страници: 70-87


Антония В. Димитрова
    Развитието на съвременните технологии за цветен печат
07

Още детайли     PDF файл
Страници: 88-103


Весела Б. Петрова
    Актуални проблеми в съвременното витражно изкуство в Европа и САЩ, автори работещи в областта
08

Още детайли     PDF файл
Страници: 104-119


Веселина Константинова Кожухарова
    Новите медийни изкуства – основни аспекти, терминилогия и характеристики
09

Още детайли     PDF файл
Страници: 120-129


Веселин С. Симеонов
    Аспекти на влияние на детското изкуство върху творчеството на Жан Дюбюфе
10

Още детайли     PDF файл
Страници: 130-142


Веселка Николова
    Суперреализъм. Подходи и фактори на влияние в изкуството през XX век
11

Още детайли     PDF файл
Страници: 143-164


Деница Иванчева Иванова-Александрова
    Кратък анализ относно произхода на хартията като материал
12

Още детайли     PDF файл
Страници: 165-177


Деница Георгиева Тодорова
    Значими моменти от развитието на художественото стъкло в Чехословакия в периода 1950-1980 г.
13

Още детайли     PDF файл
Страници: 178-187


Иван В. Николов
    Българската скулптура през творчеството на Панайот Димитров – Понката. Проблеми и особености
14

Още детайли     PDF файл
Страници: 188-203


Магдалена Чолакова
    Художествено-конструктивни дейности в обучението по изобразително изкуство на учениците от VII клас – проект "Кукерска маска"
15

Още детайли     PDF файл
Страници: 204-216


Милен П. Алагенски
    Живописното творчество на Иван Кънчев
16

Още детайли     PDF файл
Страници: 217-225


Милен Алагенски
    Влияние на неоекспресионизма върху творчеството на Иван Кънчев
17

Още детайли     PDF файл
Страници: 226-233


Михаела В. Радкова
    Плакатът като средство за манипулация – американски военни плакати и пропагамдни плакати от съветския блок
18

Още детайли     PDF файл
Страници: 234-249


Надежда П. Николова
    Рисуваната керамика – Елитарното изкуство на средновековен Преслав
19

Още детайли     PDF файл
Страници: 250-260


Невена Л. Георгиева
    Разбирането на понятията "Драма на възприятията", "Драма на сетивата" и "Естетика на отсъствието" в контекста на визуалния театър
20

Още детайли     PDF файл
Страници: 261-279


Невена Д. Лефтерова
    Стилът тромпльой в съвременната стенопис. Нови, техники, форми и прояви
21

Още детайли     PDF файл
Страници: 280-293


Радоил Д. Серафимов
    Кратък преглед върху развитието на пейзажната живопис в западна Европа в периода XVI до XIX век
22

Още детайли     PDF файл
Страници: 294-302


Симеон Живков Желев
    Чоло надписи – една от най-старите форми на съвременните графити
23

Още детайли     PDF файл
Страници: 303-327


Христиана Н. Тодорова
    Идеята за "Чисто изкуство" в творчеството на Георги Железаров
24

Още детайли     PDF файл
Страници: 328-339


Явор К. Дъртаков
    Интерпретации на урбанистичния пейзаж в аерофотографията
25

Още детайли     PDF файл
Страници: 340-351


Проф. Светозар Бенчев
    Графит и изображение
26

Още детайли     PDF файл
Страници: 352-353