STEMedu logo

Четвърта международна конференция "Иновативно STEM образование"
STEMedu-2022

16 – 19 март 2022, филиал Велико Търново на Медицински университет - Варна и онлайн - смесен формат

Покана

Връзка към програмата

Връзка към виртуалната конференцияОрганизатори


Институт по математика и информатика при БАН

Институт по роботика при БАН

Технически университет – Габрово

Медицински университет – Варна, филиал Велико Търново

Регионален академичен център (РАЦ) – Велико Търново

и със съдействието на Териториална Организация на Научно-Технически Съюзи – Велико Търново


Контакти


За въпроси и заявки на e-mail: stemedu.eu@gmail.com

проф. д-р Галина Богданова – Институт по математика и информатика при БАН, e-mail: g.bogdanova@gmail.com

проф. дмн Стефка Буюклиева – Великотърновски университет и Регионален академичен център – Велико Търново, e-mail: stefka@ts.uni-vt.bg

проф. дмн Стоян Капралов – Технически университет – Габрово, e-mail: s.kapralov@gmail.com

Тел. за контакт с организаторите: +359 88 8221825