ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ

1. Провери и развий окомера си с половинка

2. Провери и развий окомера си с третинка

3. Провери и развий окомера си с четвъртинка

4. Получаване на обикновени дроби

5. Провери и развий окомера си с обикновени дроби

6. Правилни и неправилни дроби

7. Обикновени дроби и естествени числа

8. Изобразяване върху числов лъч

9. Сравняване на обикновени дроби с равни знаменатели

10. Основно свойство

11. Съкратими и несъкратими дроби

12. Сравняване на обикновени дроби с различни знаменатели

13. Събиране на обикновени дроби с равни знаменатели

14. Събиране на обикновени дроби с различни знаменатели

15. Умножение на обикновени дроби

16. Смесени числа

17. Египетски дроби

18. Връзка между дроби и процент

19. Домино и обикновени дроби

20. Домино и десетични дроби

21. Домино и дроби

22. Чевиани

23 Част от триъгълник

24. Равнолицеви части на квадрат