СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ


ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА
ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ
 

 

 

Четиридесет и деветата
Пролетна конференция
ще се проведе от 1 до 4 септември 2020 г.
в хотел „Самоков“, Боровец

Трето съобщение
 

ТОМ С ДОКЛАДИ
 

Регистрация за конференцията:
онлайн  или попълнете регистрационна карта (docxpdf)
и я изпратете до 31.07.2020 г. на 
smb.sofia@gmail.com

 

 

Предишни конференции

 


16-03-2020