КОНФЕРЕНЦИИ НА СМБ
 

 

Томове с доклади:

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Индекс към съдържанията на предишните конференции
(
1972 - 2009 г.)

37 Пролетна конференция, 2008 г.
38 Пролетна конференция, 2009 г.
39 Пролетна конференция, 2010 г.
40 Пролетна конференция, 2011 г.
41 Пролетна конференция, 2012 г.
42 Пролетна конференция, 2013 г.

43 Пролетна конференция, 2014 г.

44 Пролетна конференция, 2015 г.
45 Пролетна конференция, 2016 г.
46 Пролетна конференция, 2017 г.
47 Пролетна конференция, 2018 г.

 

 


2018-05-11