КОНФЕРЕНЦИИ НА СМБ
 

 

Томове с доклади:

Индекс към съдържанията на томовете с доклади
от предишни конференции (
1972 - 2010 г.)

Сайтове на предишни конференции:

37 Пролетна конференция, 2008 г.
38 Пролетна конференция, 2009 г.
39 Пролетна конференция, 2010 г.
40 Пролетна конференция, 2011 г.
41 Пролетна конференция, 2012 г.
42 Пролетна конференция, 2013 г.

43 Пролетна конференция, 2014 г.

44 Пролетна конференция, 2015 г.
45 Пролетна конференция, 2016 г.
46 Пролетна конференция, 2017 г.
47 Пролетна конференция, 2018 г.

 

 


2018-09-19