КОНФЕРЕНЦИИ НА СМБ
 

 

Сборникът с докладите на Пролетната конференция на СМБ
"Математика и математическо образование"
се индексира в Scopus.


Сборникът е включен под № 1654 в
Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от НАЦИД.

ISSN: 1313-3330 (Print)
ISSN: 2815-4002 (Online)

Томове с доклади:

Индексирани в Scopus статии от томовете на Пролетната конференция (2019 - 2023 г.): PDF, XLSX (към 13.12.2023 г.)

Индекс към съдържанията на томовете с доклади
от предишни конференции (
1972 - 2012 г.)

Сайтове на предишни конференции:

37 Пролетна конференция, 2008 г.
38 Пролетна конференция, 2009 г.
39 Пролетна конференция, 2010 г.
40 Пролетна конференция, 2011 г.
41 Пролетна конференция, 2012 г.
42 Пролетна конференция, 2013 г.
43 Пролетна конференция, 2014 г.
44 Пролетна конференция, 2015 г.
45 Пролетна конференция, 2016 г.
46 Пролетна конференция, 2017 г.
47 Пролетна конференция, 2018 г.
48 Пролетна конференция, 2019 г.
49 Пролетна конференция, 2020 г.
50 Пролетна конференция, 2021 г.
51 Пролетна конференция, 2022 г.
52 Пролетна конференция, 2023 г.

 

 

 


2023-10-24