КОНФЕРЕНЦИИ НА СМБ
 

 

Томът с докладите на Пролетната конференция на СМБ "Математика и математическо образование" е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от НАЦИД (http://nacid.bg/bg/NRS/)

Томове с доклади:

Индекс към съдържанията на томовете с доклади
от предишни конференции (
1972 - 2010 г.)

Сайтове на предишни конференции:

37 Пролетна конференция, 2008 г.
38 Пролетна конференция, 2009 г.
39 Пролетна конференция, 2010 г.
40 Пролетна конференция, 2011 г.
41 Пролетна конференция, 2012 г.
42 Пролетна конференция, 2013 г.
43 Пролетна конференция, 2014 г.
44 Пролетна конференция, 2015 г.
45 Пролетна конференция, 2016 г.
46 Пролетна конференция, 2017 г.
47 Пролетна конференция, 2018 г.
48 Пролетна конференция, 2019 г.
49 Пролетна конференция, 2020 г.

 

 

 


2020-10-09