СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ


ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА
ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ
 

 

 

Петдесет и третата
Пролетна конференция на СМБ
се проведе от 1 до 5 април 2024 г. Боровец, хотел „Самоков“

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ

ТОМ С ДОКЛАДИ
 

СХЕМА НА ПРОГРАМАТА
 

ПРОГРАМА
 

 

 

Предишни конференции

 


05-04-2024