КИН: Опазване, представяне, дигитализация

Начало | Новини | Научни конференции | Контакти | Полезни връзки | English flag English | Russian flag Русский

Осма международна конференция
Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (KIN2022)
12-16 Април 2022, Велико Търново, България
Международна конференция
Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (KIN)


Интердисциплинарният форум се провежда ежегодно от 2014 г. в град Велико Търново. Основни направления на конференцията са опазването, дигитализацията и представянето на културно-историческото наследство (КИН). Интердисциплинарният форум има за цел да представи научни и научно-приложни разработки, проекти, иновации в областта на културно-историческото наследство (КИН). Основен акцент са съвременните изследователски тенденции и иновативни приложения в тази широкоспектърна област, както и българският опит в представянето и дигитализацията на културното и историческото наследство. Представяне на изследванията в областта на хуманитарните науки: археология, музеология, историография, медиевистика, архитектура, етнология, фолклористика, културната антропология, лингвистика, литература, музикология, теология, социология, театрални изкуства, изобразителни изкуства, екранни изкуства и др., както и връзката им с информационните технологии, цифровизация, дигитална конверсия, публикуване на информационни електронни масиви за културното, историческото и научното наследство, систематизация и ефективен достъп.
Разширени версии на представените на форума доклади за научни изследвания в областта на КИН ще се публикуват след двойно сляпо рецензиране в издание, регистрирано в НАЦИД.


Организатори:
Институт по математика и информатика при БАН
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Факултет по изобразително изкуство
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН
Великотърновски клон на съюз на учените в България
Община Велико Търново и Туристически информационен център „Царевград Търнов“
Европейска асоциация на фолклорните фестивали - ЕАФФ
КИН: Опазване, представяне, дигитализация http://www.math.bas.bg/vt/isc-kin/ | English flag English | Russian flag Русский

Публикуваните материали за обект на авторско право. © Авторски колектив, 2014 - 2021
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките