STEMedu logo

STEMedu - Science, Technology, Engineering, (Art), Mathematics, Education

Scientific Conference "Innovative STEM Education"
STEMedu-2019

16-20 August 2019, Dryanovo, Bulgaria, Complex "Pop Hariton"
http://complex-pophariton.bg/

Deadline to send the resumes for the reports: 15 юли 2019 г.
Confirmation of acceptance: 22 юли 2019 г.
Deadline to present the full reports: 15 септември 2019 г.
The reports will be published online in STEMedu Conference Web Proceedings

Program Committee


Chairman
Prof. DSc Stoyan Kapralov
Gabrovo Technical University, e-mail: s.kapralov@gmail.com
Members
Prof. DSc Nataliya Toneva
University of Shumen “Bishop Konstantin Preslavski”
Prof. DSc Angel Smirkarow
University of Ruse “Angel Kanchev”
Prof. DSc Emilia Todorova
“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo
Assoc. Prof. Todorka Glyshkova
University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”
Assoc. Prof. Galina Bogdanova
Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences (BAS), e-mail: g.bogdanova@gmail.com

Organizing Committee


Chairman
Prof. DTc ing. Rajcho larionov
Members
Prof. DSc Stoyan Kapralov
Technical University of Gabrovo, e-mail: s.kapralov@gmail.com
Assoc. Prof. Mariela Peneva

Програма


16 август 2019
Ден за пристигане
17 август 2019
10:00
Откриване на конференцията
10:10 – 10:40
чл. кор. Христо Белоев, проф. Ангел Смрикаров, „Какво трябва да знаем и можем, за да направим дигиталната трансформация на образованието“, пленарен доклад
10:45 – 11:00
Пеньо Лебамовски, Марияна Николова, „Иновативен подход в обучението по стереометрия в училище с помощта на стереосистема StereoMV“,
link към доклада
11:00 – 11:15
Маринела Горанова, Светлана Василева, „Едно приложение на добавена реалност в обучението по математика в шести клас“
11:15 – 11:30
Стефан И. Първанов, Свилена Арабаджиева, Стефан Т. Илиев, „Математическите методи в дейността на инженерите в областта на пожарната безопасност и защита на населението“
11:30 – 11:45
Свилена С. Арабаджиева, Стефан Т. Илиев, Стефан И. Първанов, „Използване на компютърни симулации при обучението на служители от звената за пожарна безопасност и защита на населението“
18 август 2019
10:00 – 10:15
Негослав Събев, Галина Богданова, „Достъпната уеб среда като възможност за предлагане и придобиване на знания“
10:15 – 10:30
Галина Богданова, Николай Ноев, „Съвременни тенденции и модели за влагане на достъпно съдържание за сериозни образователни игри“
10:30 – 10:45
Минка Йорданова, „Същност и принципи при организиране на интерактивното обучение“
17 и 18 август 2019
Курс за учители „Компютърно моделиране – 3 клас“
19 и 20 август 2019
Курс за учители „Компютърно моделиране – 4 клас“

Такса правоучастие


до 2 август 2019
след 2 август 2019
За членове на СМБ
30 лв.
40 лв.
За участници, които не са членове на СМБ
45 лв.
60 лв.
За придружаващи лица
15 лв.
20 лв.
Участие с доклад
30 лв./доклад
40 лв./доклад
Участие в курс за учители с получаване на кредити
60 лв./курс
80 лв./курс

Contacts


Prof. DSc Stoyan Kapralov – Technical University – Gabrovo, e-mail: s.kapralov@gmail.com, 0889738204

inj. Mitka Jordanova – math.tugab@gmail.com, 0887843228