Здравейте и добре дошли на моят личен сайт. Аз съм главен асистент и докторант в екипа на Лаборатория "Цифровизация на научно и културно наследство" в ИМИ-БАН. Лабораторията е научно-приложно звено към секция "Информационни системи" в Института по математика и информатика.
Изследователски интереси:

  • Образователни компютърни игри (Playbour, Digital Storytelling, Play Ethic).
  • Цифровизация (дигитализация), представяне и дългосрочно съхранение на културно и историческо наследство. Автор съм на блог за експерти по темата цифровизация на КИН в България. Блогът е личен, съдържа експертни мнения и документи по темата, не ангажира Лабораторията, нито БАН
  • Онтологично представяне на знания, WEB 2.0, WEB 3.0
  • Компютърна графика и обработка на изображения
Благодаря за интереса. Сайтът се обновява периодично.

Last update: June 2011 | valid XHTML | valid CSS | © 2010