Личен сайт на гл. ас. К. Сотирова, Лаборатория "Цифровизация на научно и културно наследство", ИМИ-БАН

Презентации и преподавателска дейност

 • постоянно: курсове по компютърна грамотност и компютърна графика в сертифициран обучителен център Трейнсофт
 • март - май 2013. Самостоятелен курс "Дигитализация на движимо културно-историческо наследство (Част първа.) Курсът е проведен в СУ "Св. Климент Охридски", в рамките на модулно обучение по дигитализация за специалисти от столичните културни институти, с финансиране от Столична община.
 • юни 2011. Презентация "Цифровизация на музейни колекции в България"от Кръгла маса "Обединена Европа и нейното културно наследство", проведена на 17 юни 2011г. в Столична художествена галерия. Програмата на събитието може да изтеглите оттук. Организатори на кръглата маса бяха посолството на република Унгария, представителството на ЕК в България, Столична община, Министерството на културата и Съюза на българските журналисти. Презентацията беше подготвена и изнесена по лична покана на експерт И.Иванчева от дирекция "Културни политики" към Министерството на културата. Предстои публикация с подробен анализ на резултатите от анкетата, проведена при подготовката за тази презентация. Анкетата целеше да направи моментен за състоянието на цифровизацията и подготовката за нея на специалистите в музеите и галериите у нас (към юни 2011 г.).
 • май 2011. Презентация "Информационната грамотност в областта на цифровите библиотеки" в съавторство с М. Добрева, университет в Портсмут, Великобритания и Кр. Иванова, ИМИ-БАН. Презентацията е в рамките на Четвъртат национална конференция "Образованието в информационното общество" и беше проведена в Пловдив
 • март 2009. Презентация "Технологичен аспект при създаване на цифрови библиотеки и трансфер на знание" на Трета международна конференция за Европеана в Брюксел. Кратък филм за проекта Европеана, програмата на събитието и изнесените презентации могат да бъдат видяни и изтеглени на този адрес. Презентация от 2009 в тематиката: К. Сотирова. „Дигитализация на националното КИН – Европейски стандарти и български практики. Опитът на ИМИ-БАН” В: Сборник от XIX национална конференция „Библиотеките и културното наследство” 2009, Хасково

(2007 - 2013) Публикации

(2006 - 2001) Публикации

 • Micheal Mac an Airchinnigh & Kalina Sotirova, Digital MultiCulture in Practice, First International Workshop Ontology Based Modelling in Humanities. Bericht 265, University of Hamburg, pp. 27-36, April 2006.
 • Sotirova, K. Edutainment (game) - Digital (Re)discovery of Culture, Third International Conference New Technologies and Standards: Digitization of National Heritage, and published II vol. of the Review of the National Center of Digitization (Serbia and Montenegro), 4/2004. For the conference I prepared and spread among participants a small journal "Let Us imagine". Extended abtract of DrDC game concept: ' Playing Digital'
 • Sotirova, K. Edutainment Games for Presenting Cultural Heritage. In: Proceedings of the 33rd Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, pp. 241-247, Sofia, 2004, ISBN 954 8880 17 2
 • Tabov J., Velchev A., Dobreva M., Sotirova K. Chronological Distribution of the Bulgarian Mediaeval manuscripts, preserved in Bulgaria. In: Proceedings of the 33d Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, pp. 257-262, Sofia, 2004, ISBN 954 8880 17 2
 • Sotirova, K. Edutainment games - Homo Culturalis VS Homo Ludens, presented during the international conference MASSEE 2003 in: Review of the National Center of Digitization (Serbia and Montenegro), 4/2004, pp. 84-98.
 • Dobreva M., Sameva A., Sotirova K., New Publishing Models for the Slavonic Mediaeval Manuscripts, In: proceedings of 6th ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing, Germany, 2002
 • Dobreva M., Sameva A., Sotirova, K. Computer Presentation of Mediaeval Slavonic Manuscripts, presented during the International Conference BulCOLOR 2001, Varna In: Proceedings of International Conference BulCOLOR (in Bulgarian)
 • Sotirova K.Training In Electronic Publishing for Cultural Heritage Specialists: The Bulgarian Experience. In: proceedings of 5 th ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing, Canterbury (UK) 2001, pp. 273-278

Last update: June 2013 | valid XHTML | valid CSS | © 2013