www.math.bas.bg
.
Магистърска програма
Приложна статистика
  logo of IMI
ghhdf.


      Начало

      Обща
     информация


      Прием

      Учебна
     програма


      Студентска
     конференция


      Преподователи

      Контакти

       Секция
     "Вероятности
       и статистика"      Карта на БАН
Съвместна програма
на
Нов български университет
и
Институт по математика и информатика – БАН
Канцелария “Магистърски програми” на ИМИ: Здравка Желева,
тел. 02/872 10 89 и 02/979 38 46.

Ръководител на програмата: проф. дмн Евгения Стоименова
тел. 02/979 38 55, email: jeni@math.bas.bg

Институт по математика и информатика - БАН
ул. Акад. Георги Бончев, бл.8
София 1113