BG BG |  EN EN

 

Съвременните високотехнологични изисквания за миниатюрност, бързодействие, якост, надеждност и ефективност в многофункционалното поведение на разнообразни електро-механични/електро-магнитомеханични материали и системи в авангардните днес информационни и комуникационни технологии налагат научното изследване на материали като пиезоелектрични и магнитопиезоелектрични композити. Те се описват с теоретични модели на т.н. свързани полета на непрекъснатата среда. Наличието на дефекти в материалите породени по време на производство или експлоатация под действие на статични или динамични, механични, електрични или магнитни товари може да доведе до нежелателно влошаване на качеството им и да се наруши тяхната многофункционалност.

 

Основната цел на проекта е да бъде разработена, валидирана и приложена за интензивни числени симулации една изчислителна техника с основни компоненти - Метод на Гранични Интегрални Уравнения (МГИУ) и на Клетъчно Невронни Мрежи (КНМ). Тази техника е базирана на теорията на интегро-диференциалните уравнения за оценка на динамичното напрегнато-деформирано състояние в двумерни пиезоелектрични/ магнитопиезоелектрични композитни материали с наличие на нееднородности (включения и/или отвори) в тях на нано-ниво.

 

Новини

Конференции

  • Четвърта международна конференция New Trends in the Applications of Differential Equations in Sciences (NTADES 2017), 18-22 June 2017, Sofia
  • Трета международна конференция New Trends in the Applications of Differential Equations in Sciences (NTADES 2016), 4-9 July 2016, Sofia

 

Семинари