Поредната сбирка на семинара

Дидактическо моделиране

ще се проведе на 25.09.2017 г. от 14:30 ч. в зала 278 на ИМИ.

Доклад на тема

Дидактически сценарий върху една задача от XXI младежка балканска математическа олимпиада

ще изнесe проф. Борислав Лазаров.