Поредната сбирка на семинара

Дидактическо моделиране

ще се проведе на 09.10.2017 г. от 14:30 ч. в зала 278 на ИМИ.

Доклад на тема

Лятна изследователска школа 2017: дидактически аспекти

ще изнесe ас. Албена Василева.