Поредната сбирка на семинара

Дидактическо моделиране

ще се проведе на 08.01.2018 г. от 14:30 ч. в зала 278 на ИМИ.

Доклад на тема

Реципрочно събиране

ще изнесe доц. Бойко Банчев.