Поредната сбирка на семинара

Дидактическо моделиране

ще се проведе на 08.042019 г. от 14:30 ч. в зала 278 на ИМИ.

Доклад на тема

Единно представяне на ГМТ и обвивки в ІХ клас (хрониката на педагогически експеримент)

ще изнесат  Димитър Димитров и Борислав Лазаров.