Поредната сбирка на семинара

Дидактическо моделиране

ще се проведе на 04.06.2018 г. от 14:30 ч. в зала 278 на ИМИ.

Доклад на тема

Новото в Майсторски клас Черноризец Храбър 2018

ще изнесат проф. Б. Лазаров, Ир. Шаркова и д-р Р. Несторова.