INIS Series: Онлайн поредица на интердисциплинарната научна мрежа - Информационно общество

logo of INIS Series

INIS Series, 2023, том 2, ISSN: 2815-4231

корицаРедколегия

Главни редактори
Галина Богданова
Светослав Косев

Техически редактори
Николай Ноев
Николина Джановска


Първи страници и съдържание

PDF файл
Страници: 00-10


Раздел: Технологии и интерактивни техники в художествено-изобразителните дейности

PDF файл
Страница: 11


Свилен Недялков Стерев
    Интегриране на дигиталните технологии в художествено-изобразителните дейности и фактори, влияещи на тяхното реализиране в 5-7 клас
01

Още детайли     PDF файл
Страници: 12-25


Кирил Д. Стоянов
    Работа или роботи
02

Още детайли     PDF файл
Страници: 26-35


Розанна М. Чижова-Стърджън
    Интерактивни техники за развиване на личностни умения в социалната адаптация на личността. Креативна арттерапия за 15-16-годишни. Представяне на приложен експеримент в 94 СУ "Димитър Страшимиров"
03

Още детайли     PDF файл
Страници: 36-49


Йоана Е. Ангелова
    Ролята на фотомонтажа за визуално въздействие в рекламата
04

Още детайли     PDF файл
Страници: 50-66


Петя В. Благоева
    Съвременни методи в изследването на творческия процес в рекламата
05

Още детайли     PDF файл
Страници: 67-81


Милен Джановски
    Възстановяване на сграфито пано "Апотеоз" във Велико Търново, с автор Марчо Караджов
06

Още детайли     PDF файл
Страници: 82-91


Цветомира Д. Гиргинова
    Дизайн, архитектура, музика. Паралели, сходства, стил
07

Още детайли     PDF файл
Страници: 92-106


Христо Христов
    "Copyright is for Losers" или не съвсем!?
08

Още детайли     PDF файл
Страници: 107-121


Христо Христов
    Архетипна основа на печатната графика и авторските права върху произведения на изобразителното изкуство
09

Още детайли     PDF файл
Страници: 122-138


Христо Христов
    Значение на изкуството на Древна Елада и Древен Рим за формирането на печатната графика и етимологичния фундамент на изкуствознанието и авторското право
10

Още детайли     PDF файл
Страници: 139-149


Раздел: Творческо мислене, методика на обучение, социализация

PDF файл
Страница: 150


Снежанка М. Стоянова
    Арттерапевтична работа с глина като метод за формиране на човешката индивидуалност и нейното социализиране
11

Още детайли     PDF файл
Страници: 151-163


Венера С. Стойчева
    Влияние на позитивното образование върху професионалното ориентиране на ученика
12

Още детайли     PDF файл
Страници: 164-173


Красимира Борисова Друмева
    Значение на обкръжаващата среда за стимулиране на творческото мислене
13

Още детайли     PDF файл
Страници: 174-183


Маринета Георгиева Млячкова
    Възприятията и изобразителната дейност
14

Още детайли     PDF файл
Страници: 184-195


Красимира Борисова Друмева
    Експресия в цвят. Мариета Конова – творби, създадени в Париж
15

Още детайли     PDF файл
Страници: 196-204


Николина Джановска
    Изложба на Костадин Млячков "Инкарнации и колаборации", Изложбен комплекс "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 12 май – 10 юни 2022
16

Още детайли     PDF файл
Страници: 205-213


Иван В. Николов
    Европейската скулптура на ХХ век. Нови естетически ценности, идеи и форми
17

Още детайли     PDF файл
Страници: 214-229


Иван В. Николов
    Каменната пластика като средство за промяна на традиционното отношение към образа в европейската и българската скулптура от ХХ век
18

Още детайли     PDF файл
Страници: 230-241


Гергана Ив. Илиева-Лесикова
    Йерусалимия от колекцията "Християнско изкуство" на галерия "Димитър Добрович", гр. Сливен
19

Още детайли     PDF файл
Страници: 242-259


Катя Ж. Стоядинова
    Четири икони от църквата "Св. Димитър", с. Длъгня в експозицията на Икономовата къща, гр. Дряново
20

Още детайли     PDF файл
Страници: 260-271


Невена Л. Георгиева
    Постдраматичният театър на Хайнер Гьобелс и два негови спектакъла въплъщаващи идеите му за "Естетика на отсъствието"
21

Още детайли     PDF файл
Страници: 272-291


Валентина Т. Радева
    Приложни аспекти на визуалната подкрепа в познавателните книжки "Малко криво, но красиво"
22

Още детайли     PDF файл
Страници: 292-304


Милена С. Великова
    Взаимовръзка между емоционалното състояние на децата и нагласата им към занимания с музикални дейности през свободното време
23

Още детайли     PDF файл
Страници: 305-316


Анастасия Тонкова
    Диалогичните методи на работа като творческа форма на общуване в процеса на арттерапевтичната интеракция
24

Още детайли     PDF файл
Страници: 317-337