Нашият колега - информатик Борислав Иванов от Бургас е автор на оригинална идея. Той е открил интересни връзки между корените на сходни по смисъл думи в българския език. Според него те са запазени от много стари времена и са наследени от езика на старите българи.

Тук представяме брошурата му "Говореща азбука на прабългарите"


Говореща азбука на прабългарите

Борислав Иванов