ГОВОРЕЩА АЗБУКА НА ПРАБЪЛГАРИТЕ ?

Зъ- огън, огнище, пек, топлина
Ъ - тоз, онзи, е, да

Ъ Зъ
тоз огън

- тоз огън

- аз, ази, мизи

ЪЗъ Мъ
аз притежава,
собствен

- мой, собствен

- аз съм

Зъ Зъ
огън огън

- роднина, огнища
племе, множ. число звезди

- сестра, зиези, със, звезди

ЪЗъ ГРъ
ази земя

- земя на ази

- Загора, загата

ЪЗъ Къ
Аз поражда

- поражда ази,
народ на азите

- сакалиби

Зъ АЙ
огън небе

- огнено небе
сияние

- сияя

И Зъ
оставя огън

-блестящ, огнен

- искра, гиздав

БъОр ИЗъ
стена огнен

- огнена стена

- Борис

ИЗъ БъОр
огнен крепост

- огнена крепост

- Испор

ИЗъ БъЛъ
огнен планина

- огнена планина

- Исбул

Зъ Нъ
огън уста, дава

- огнена уста
слънце

- съмва, зной
зънка /светулка

ЗъНъ И
слънце остава, навън

- залез

- заник

Зъ Ръ
огън много

- светъл, жълт

- зора, сяра, царевица

ЗъРъ Къ
светлина поражда

- видимост, зрение

- зъркел, зрение,

ЗъРъ Нъ
светлина дава

- сутрин

- заран

ЗъРъ МъАНъ
жълт метал

- злато

- сърма

БРъ ЗъРъ
платно светло

- стъкло, прозорец

- прозорец

Бъ Зъ
по-голям огън

- палеж, жар, пожар

- игра на бъз /запалка/

БъШъ Зъ
опашка огън

- пушек

- пушек

Лъ БъЗъ
извор жар, голям огън

- вулкан, лава

- Лабас /игра на думи - Лабас=вулкан/лат./= велик кан/- жега

Зъ Къ
топлина поражда

- горещина

 

БъЗъ МъАНъ
жар желязо, метал

- пещ за топене на метал

- Бусманци

Зъ АъЧъ
огън малка част

- сач

- сач

А Зъ
няма огън

- пепел

- Пепеляшка

А ЗъНъ
без слънце

- сянка, мрак

- сянка, Асен,навъсен

Къ АЗъНъ
поражда мрак

- вечер, късно

- късно, Казан

БъБъ Зъ
стар огън

- въглен

- Бобошево

 

Ръ - много, пръст на ръката, тръстика

Ръ Тъ
много мъж
обособен

- множество, редица

- рът, ритла, рота, ред

Зъ Ръ
огън много

- жълт, светъл

- заран, зора, сяра, царевица

Дъ Ръ
зъб много

- бял

- дърт /побелял/
друмче /бяло цвете/

Гъ Ръ
дърво много

- гора

-гора, курия

А РъТъ
без множество

- без множеството,
отсъства

- артък, артисва, канартикин /замества кана,когато той отсъства/

Ръ БъШъ
много опашка

- много опашки
писменост

- робош

 

 

 

Къ - женско, гънка, поражда, утроба, кълн, до

Къ Къ
женско женско

- кака

- кака

Къ Бъ
жена голям

- жена зряла

- хубав

Къ Лъ
жена майка

- съпруга

- кала

Къ Тъ
гънка правя

- ръб, ъгъл, лък, удрям

- кът, лакът, скат скатавам, кътник
катеря, скут

Шъ КъТъ
ръка удар

- удар с ръка

- тукат

КъТъ Нъ
ъгъл уста

- ъгъл в устата

- кътник

КъТъ Ръ
ъгъл пръст

- кутре

- кутре

Къ Нъ
гънка уста

- свивам, гъна, сгъвам

- гъна, книга, гункам, кунка

Мъ Къ
притежава гънка

- мях

- мях

Бъ Къ
голяма гънка

- мехур, ври, бака, издут, къдра

- бъка, вакъл, бъклица
букла, бака

БъКъ Лъ
ври извор

- врящ извор,пъкъл, котел

- пъкъл, Вокил, вакъл/черен/

Къ Ръ
гънка много

- нагънат, набразден, сгърчен

- гърча, кърпа, кър

КъРъ БРъ
нагънат платно

- нагънато платно

- кърпа

КъРъ Мъ
бразда собствен

- набраздявам, ора, карам

- ора, карам

КъРъМъ ЧъИ
ора човек

- орач

- кормчия

Къ У
поражда ухо

- кука

- кука

КъУ Шъ
кука ръка

- плета

- кош, кошара, къща, кошер

КъУШъ ЕДъКъ
къща куче

- домашно куче

- куче

КъУ БъЕр
плета лист

- плетен лист, губер, ковьор

- губер, ковьор

КъУ Мъ
кука има

- закачен, пример

- кум

КъУМъ ИРъ
пример следва

- кумир

- кумир

КъУ Нъ
кука уста

- юзда, водя, управлявам

- конник, кон, такъми, хуни

КъУНъ ИЗъ
конник огнен блестящ

- кан, огнен водач

- хан, княз, канас ювиги

 

 

 

Тъ - мъж, мъжко, баща, прави, носи, допринася, отделя,обособява, обособена част-територия,посочва, вътрешен, 3-число

Тъ Тъ
баща баща

- татко, баща

-татко, тате

Бъ Тъ
по-голям мъж

- бате

- бате

Тъ Нъ
баща дава

- съпруг, стопанин на дом, господар

 

ТъНъ ГРъ
съпруг земя
стопанин

- стопанин на земята, господар на земята

- Тангра

Ръ Тъ
много мъже
обособени части

- редица, множество

- рът, рота, ред, отряд, ритла

Тъ Лъ
мъжко дълъг

- змия, въже, връв

- дилом, тел, фитил

КъЮНъ ТъЛъ
кюнец връв

- връв в кюнец, свещ

- кандило

ДъМъ ТъЛъ
плоска връв

- плоча от връв, дантела

- дантела

И ТъЛъ
хвърля въже

- хвърля въже, бич

- Атила

АЙ Лъ Тъ
небе висок обособен

- обособен според височината на небето
година

- а лето /година/

Тъ Мъ
обособява съдържа

- разделя, бройка, точно, преброен

- таман, таманя, алтем, читем, ехтем

Тъ Ръ
допринася много

- носи, дар, вътре, затварям

- тарга, торба, трудна /бременна/, дар, вътре, врата, търбух

ТъРъ Гъ
носи дърво

- дървена носилка, тарга

- тарга

ТъРъ МъАъКъ
носи трева

- търмък

-търмък

ТъРъ ОНъ
носи тяло

- стол, престол, трон

- трон, Търновград, /престолен град/

ТъРъ Бъ
носи повече

- трупа

- трупа

ТъРъ Тъ
вътре прави

- действа от вътре, грижа

- дерт

БъГъО ТъРъ
велможа вътрешен

- вътрешен боляр

- богатур

ТъРъ ЙО Мъ
затваря очи собствен

- спи

- дремя

ТъРъ Къ
вътре поражда

- дреха, носия

- дреха, дрипа, дерт

МъАНъ ДРъКъ
желязо дреха

- желязна дреха, ризница

- манждрак

ТъРъ БъКъ
носи мехур
вътрешен

- вътрешен мехур, корем

- търбух

ТъРъ А
вътрешност без

- без вътрешност, дера

- дера, дарак, драка

Зъ ТъРъ АъЧъ
светлина носи малко

- намалена светлина

- здрач

 

 

 

Лъ - гръд, майка, извор, род, зърно, семка, дълъг, височина, планина

Лъ Лъ
майка майка

- друга майка, леля

- леля

Къ Лъ
жена майка

- жена майка, съпруга

- кала

Мъ Лъ
собствена майка

- майка, моля

- мале, моля

МъЛъ МъИРъ
майка син

- мамин син, верен син

- Маламир

Лъ Нъ
гръд уста

-суча, гладен, лаком, гнездо-дом, стремеж

- ламтя, лумва, лоно, ламя, слюнка

Бъ Лъ
голям планина
висок

- планина, голям-велик

- Балкан, планина, велик

БъЛъ ГРъ
планина земя

- планинска земя, голяма-велика земя

-България

БъЛъ КъНъ
планина гънка

- планина гънка

- Балкан

ИЗъ БъЛъ
огнен планина
блестящ

- огнена планина

- Исбул

АЙ Лъ Тъ
небе висок обособява

- обособява /дели/според височината на небето, година

- а лето

Къ АЙЛъТъ
поражда година

- започва година

- Коледа, гайлето

И Лъ
оставя извор
гръд

- мляко, имот, плод имущество, стока

 

Мъ ИЛъ
притежава мляко

- мляко, млечен

- млечни, мляко

Бъ ИЛъ
голямо имущество

- богат, благороден, плодороден

- пиле жупан, боляр, плод, Плиска, Биляр

БъИЛъ ГъО
плод тяло

- сладък

- благ

КъОБъ ИЛъ
животно мляко

- женско млеконадойно животно

- кобила

О ИЛъ
плът мляко

- мляко от плътта, мазнина

- лой

Тъ ОИЛъ
прави мазнина

- дюла

- дюла

Гъ ИЛъ
дърво мляко

- смола, восък,клей

- клисав,гел,глина

ГъИЛъ Чъ или Зъ
смола парче печен

- стъкло, стъкленица, печат, клише

- гилс, гилза

ГъИЛъ ИЗъ
смола блести

- глазура, глеч

- глеч

 

 

 

Нъ - уста, ям, отвор, отваря, на` - давам, дава, нов

Нъ Нъ
на` на`

- давам да сучи

- нанка

Мъ Нъ
съдържа уста

- ям, храна, хляб

- мънна небесна, манджа

КъТъ МъНъ
ъглов хляб

- ъглов хляб

- тутманик

Зъ МъНъ
огън хляб

- печен хляб

- самун

КъУШъ МъНъ
плета хляб

- плетен хляб

- козунак

Зъ Нъ
огън уста

- огнена уста, слънце

- съмва, зъна /светулка/, зной

Лъ Нъ
гръд уста

- суча, гладен, лаком, стремеж, гнездо-дом

- ламтя, лумва, лоно, слюнка, ламя

Зъ ЛъНъ
огън дом

- поселение, селище

- селение, село

Бъ Нъ
по-голяма уста

- кръг, пета, луна, петала, паница

-бенка /луничка/, паница, баница, опинци, тъпан

О Нъ
плът дава

- тяло

- трон

Къ ОНъ
гънка тяло

- сгъвам тяло, кланям се

- каня, покана

И Нъ
навън дава

- външен

- богоин /външен боляр/

Чъ ИНъ
част външен

- външна част, граница

- синор

ИНъ ТъРъ
външен носи

- носи отвън

- интарзия /облепване с фурнир/

Гъ Нъ
дърво отвор

- лодка

-кънка,тиган,леген, /чужд. кану, гондола,шхуна,гемия../

ТъУ Тъ ГъНъ
вятър носи лодка

- вятър носи лодка, платноходка

- Тутхон /Поморие/

А Нъ
без отвор

- гладък

 

Мъ АНъ
притежава гладкост

- метал, желязо

- мандало, манерка, менци, дилман /кирка, лопата/

ДъЛъ МъАНъ
острие желязо

- желязно острие, инструмент

- дилман

Къ МъАНъ
поражда метал

- руда

- камък

ЗъРъ МъАНъ
жълт метал

- злато

- сърма

ДъРъ МъАНъ
бял метал

- сребро

- Дерманци

МъАНъ ИЗъ
метал блести

- метален блясък

- мънист

МъАНъ Гъ
желязо дърво

- чук, чукам

- мангър, манга

Зъ ТъА МъАНъ
изстудено желязо

- изстудено желязо, стомана

- стомана

ОЧъЙОРъ МъАНъ
червен метал

- червен метал, мед

- Чермен

Ръ МъАН
много желязо

- железен

- Роман

Бъ АНъ
голям гладък

- равнина, поле, низина, ниско

- Баня

Шъ БъАНъ
ръка равнина

- длан, ходило

- шабан, табан, джапам, спънат

Чъ БъАНъ
нос равнина

- чело, челник

- жупан, чобан

Нъ Мъ
дава собствен

- на себе си, взима

- отнема, снема

НъМъ ИРъ
взема диря

- намира

- намира

 

 

 

А - без, липсва, няма,
свършва, спира

А Нъ

- без отвор, гладък

- без отвор

Б ъ АНъ
голям гладък

- равнина, поле, низина, нисък

- Баня

Лъ БъАНъ
високо ниско

- от високо на ниско, пропадам, лобно място

- лупна, лобна скала, лавина, схлупен

Къ ЛъБъАНъ
поражда пропадане

- клепва, прилепва

- клепва,лепи,прилепва

Мъ АНъ
притежава гладкост

- метал, желязо

- мандало, стомана, манерка, дилман,менци

Тъ А
носи липсва правя

- спира, свършва скрива

- затаи, таи,тайна

 

 

 

ТъА РъЩъ
скрит иска

- търси

- търси, тарашува

Зъ ТъА
топлина свършва

- студено

- студ

ЗъТъА МъАНъ
студен желязо

- изстудено желязо,
стомана

- стомана

Нъ А
отваря няма
дава

- не отваря, не става,
няма, не дава

- наа` - наа`

А Лъ
без висок
вдигнат

- всички пръсти свити
при броене - 10, нисък

- алтом /десети/

АЛъ ТъМъ
10 брой

- десети

- алтом/ десети/

АЛъ Къ
нисък гънка

- ниска гънка, леха

- леха

АЛъ КъО
къси игли

- елха

- елха

АЛъ КъЧъ
късо късам

- късо отрязани

- алкаси кюпе

 

 

 

Дъ - зъб, черупка, бял, плоча, острие, дъвча

Дъ Лъ
острие извор

- нож, секач, длето

- дъвча - далта, дялам, длето,
далма

ДъЛъ МъАНъ
острие желязо

- желязно острие,
кирка, лост

- дилман

Дъ Ръ
зъб много

- бял цвят

- дърт /побелял/
друмче/бяло цвете/

ДъРъ МъАНъ
бял метал

- сребро

- Дерманци

ДъРъ НъИЧъ
бяло цвете

- цвете с бял цвят

- друмче

Дъ ИРъ
острие следа

- драскотина, диря
драскотина

- диря, търся,

Дъ Ер
зъб листо

- перо

- Дар-пер, Дар-птица

ДъЛъ БъЕр
острие голямо листо

- мотика, тесла

- дилбера, далавера

Дъ Къ
зъб поражда

- озъбен, паст

 

Е ДъКъ
вика паст

- лаеща паст, куче

- етх /куче/

ДъЛъ ЧъИ
нож човек

- човек с нож, мъж

- души,тулсхи

Дъ О
черупка плът

- яйце

- топка, токачка

ДъО Къ
яйце поражда

- снася яйца
токол /сокол/

- токачка, кокошка

АЙБъ ДъОКъ
небе птица

- небесен сокол,
орел

- Авитохол

Мъ ДъО
собствено яйце

- тестес

- мадо

Зъ Дъ
печа плоча

- тухла

- зид, стена

ЗъДъ Нъ
зид

- здание, зидана къща
отваря

- здание, стан

ГРъ Дъ
земя плоча

- тухла от пръст, кирпич

- градеж, град

Дъ Мъ
плоча притежава

- плоскост, плоча, равнина

- дама /игра/, теме

ДъМъ НъИЧъ
плосък цвете

- плоско цвете

- теменужка

КРъ ДъМъ
крак плоча

- плоча-крак, колело,
колесница

- Кардам

 

 

 

Гъ - дърво, растение, расте, изправен

Гъ Гъ
дърво дърво

- тояга, гега

- тояга, гега, гага

Гъ Ръ
дърво много

- много дървета

- гора, курия

ТъРъ Гъ
нося дърво

- дървена носилка

- тарга

МъАНъ Гъ
желязо дърво

- чук

- мангър, манга

Гъ Нъ
дърво уста

- лодка

- кънки,тиган,леген,
/чужд. кану,
шхуна, гондола, гемия

КъО Гъ
игла дърво

- стрела

- кога, ок, кок

Гъ ГРъ
дърво земя
расте

- расте в земята,
корен

- гъгрица, Къкрен

Гъ О
расте плът

- тяло, организъм, живее,
едър, голям

- нагон, его,голям

ГъО Чъ
едър нос

- зурла, прасе ,свиня

- гуци,квичи
Гошо

Бъ ГъО
голям тяло

- велможа, големец

- багатур, багаин,
юбиги

БъГъО ТъРъ
велможа вътре

- вътрешен боляр

- багатур

БъГъО ИНъ
велможа външен

- външен болярин

- богоин

АЙ БъГъО
небе велможа
най

- най-висш велможа

- юбиги

ГъО Щъ
тяло иска

- гощавам, храня,
гост, храненик

- гощавам, гозба,
гост,Гостун/храненик/

ГъО Тъ
тяло допринася

- допринася за тялото,
угодничи

- угодничи, готин

ГъО ЛъНъ
тяло гладен

- лакомник, недоволник

- холан

Нъ ГъО
дава тяло

- дава на тялото,задоволява,
удоволетворява,удоволствие

- нагон

НъГъО А
задоволява липсва

- липсва удоволетворение
тъга, страда, любовна мъка

- нега, некъа

ГъО ОБъ
тяло живот

- човешки живот, съдба

- прокоба, злокобен,
непрокопсан

ГъООБъ ТъНъ
съдба господар

- господар на съдбата,
магьосник, шаман

- Кубадин

И Гъ
оставя прав

- изправя, вдигнат

- вдига, дига

Тъ ИГъ
прави вдигнат

- вдига, издига

- дига, вдига, издига

 

 

 

И - оставя, следа, резултат, външен, хвърля

И Ръ
следа много

- много следи, диря

- диря, търся

Дъ ИРъ
острие следа

- драскотина, диря

- драскотина, диря

И Зъ
оставя огън

- огнена следа,огнен
блестящ, лъскав

- Испор, Исбул, Борис
гиздав, искра

МъАНъ ИЗъ
метал блести

- мънист

- мънист

ИЗъ БъОр
блести крепост

- блестяща крепост
стена

- Испор

БъОр ИЗъ
крепост блести

- огнена крепост

- Борис

ИЗъ БъЛъ
огнен планина

- огнена планина
връх

- Исбул

Мъ ИРъ
собствен следа

- син, наследник,
служител, войник

- читкой/войска/ мирос
сине-мире

КъУ Мъ ИРъ
пример следвам

- следвам за пример,
кумир

- кумир

МъЛъ МъИРъ
майка син

- майчин син, верен син

- Маламир

Бъ МъИРъ
по-голям син

- по-голям син

- Памир

БъЗъ МъИРъ
огън син

- огнен син

- Безмер

Къ ИРъ
поражда следа

- отроче, следвам,
наследник

 

КъИРъ Къ
отроче женско

- дъщеря

- керка, щерка

БъШъ КъИРъ
опашка следвам

- следвам опашка,
знаме

- пешкир

Тъ ИРъ
правя следа

- правя следа,
махам се

- търти да бяга, тиря,
натирвам, тире

Къ А ИРъ
поражда без следа

- печалба, късмет

- хаир, хаирлия

Мъ ДъИРъ
притежава диря

- паметник, светилище

- Мадара

И Лъ
оставя извор

- мляко, плод, стока,
гръд

-
имане, изобилие

Мъ ИЛъ
собствен мляко

- мляко

- мляко, млечен

Бъ ИЛъ
голямо изобилие

- богатство, богат,
зрял, благороден

- пиле жупан, боляр,
Биляр, Плиска, плод

КъОБъ ИЛъ
животно мляко

- женско млеконадойно
животно

- кобила

И Нъ
навън дава

- външен

- богоин/външен боляр/

Чъ ИНъ
част външен

- част отвънка, граница

- синур

ЧъИНъ Ор
граница камък

- граничен камък

- синур

Мъ ИНъ
съдържа външен

-отдалечен, далече,
отдалечава

- минава

Тъ МъИНъ
сочи далече

- там, тамин

- тамин, там

Бъ МъИН
по-стар отдалечен

- помен, спомен

- помен, спомен

АЙНъ МъИНъ
ден отдалечен

- отдалечен ден,
бъдеще

- до амина

 

 

 

Шъ - ръка - длан, 5 - число

Шъ Бъ
ръка голяма

- шепа

- шепа

ШъБъ Ор
шепа камък

- камък в шепа, хвърля

- хвърля

Шъ МъРъ
ръка купчина

- ръка купчина, самар

- самар, шамар

Шъ Ръ
ръка много

- махам с ръка,
перка на риба, боядисвам

- шаря, шаран, щарка,
шарен

ШъРъ Нъ
перка уста

- риба, шаран

- шаран

Шъ КъНъ
ръка сгъвам

- свита ръка, юмрук,

- чукан, чук, чукам

Ръ Шъ
много ръка

- махам с ръка, камшик,
ръся, мост?

- ръся, вършея, върша,
ръся, прашка, праз

Лъ Шъ
високо ръка

- вдигам ръка, бия,
лошо ми е, болка

- шляпам, лош

Бъ ЛъШъ
по лош

- по-лошо, плаша

- плаша

Бъ Шъ
голяма ръка

- опашка

- опашка

О БъШъ
плът опашка

- опашка на животно

- опашка

Ръ БъШъ
много опашка

- много опашки,
писменост

- робош

У БъШъ
ухо опашка

- обица

- обица

БъШъ КъИРъ
опашка следвам

- знаме

- пешкир

Шъ БъАНъ
ръка равнина

- длан, ходило?
джапам, спънат

- шабан,табан,тупаник

Шъ Дъ
ръка дъвча

- дъвча с ръка, щипя

- щипя, стипца

Шъ Гъ
ръка изправена

- права ръка, посочвам

- соча, посока

И Шъ
хвърлям ръка

- хвърлям ръка,
правя иш, къш

- иш, къш

Тъ ИШъ
правя иш

- гоня, бягам, тичам

- тичам, Тича

Шъ АЛъ
ръка без висок

- ръка с всички пръсти
свити, чеша

- жуля

Шъ Тъ
ръка правя
поднасям

- Щъ, искам, желание

- ща, щение, искам

Щъ ТъРъ
искам дар

- щедрост

- щедър

Мъ Щъ
притежава искане

- помощ
помощ

- мощи/помагащи/,

Бъ Щъ
повече искам

- искам повече,
обичам

- баща, обича

Ръ Щъ
много щение

- много желание,
надежда

- рача, раши

Къ Щъ
поражда щения

- вярва, вяра

- хъше, хъс, хъш

АБРъ Щъ
чист искам

- желая изчистване,
прощавам

-прощавам, опрощавам

Нъ Щъ
на щение

- изпълнявам желание,

- понеже, понечи

 

 

 

О - месо, плът

Ръ О
много месо

- месо, месен

 

Мъ РъО
притежава месо

- мръвка

- мръвка, ръфа

Щъ РъО
иска месо

- месояден

- стръвница, стръв

О Нъ
плът дава

- тяло

- трон

О ИЛъ
плът мляко

- мляко от плътта,
мазнина

- лой

Тъ ОИЛъ
прави мазно

- дюла

- дюла

Къ О
поражда месо

- кост, игла
костерка/игла и конец/

- кост, копан, габърче,

КъО КъО
кост кост

- кокал

- кокал, кокил

КъО Лъ
игла извор

- четина, груба кожа,
игленик

- колчан, кола/игленик/,
калпак, халище, калвер

ТъРъ КъОЛъ
дреха игленик

- дреха-игленик,
таралеж

- дракол

КъОЛъ БъЕр
кожа листо

- обувка, цървул

- калвер

КъОЛъ Нъ
кожа уста

- колан

- колан

КъОКъО ЛъЮ
кокал покрив

- кокален покрив,
охлюв

- охлюв

КъО Гъ
игла дърво

- стрела, бърз,отскок

- кога/дървена игла/,
тока, ок, хукна, скок

КъО Ръ
игла много

- шия, кърпя

- кърпя, карфица,
кроя, каре

КъОРъ ЧъИ
шия човек

- шивач

- корчия, крояч

КъО БъЕр
игла листо

- копие

- копие, Кубер

О Чъ
плът режа

- рана

-

ОЧъ ЙОРъ
рана течност

- кръв, червен

- червен/цвят/

О Бъ
плът голям

- живот, животно,
обитава

- добитък,обител,
заговява, чува

Къ ОБъ
поражда живот

- живот, животно

- говея,кобила,
обител, чува

КъОБъ ИЛъ
животно мляко

- млеконадойно животно

- кобила

ГъО ОБъ
тяло живее

- човешки живот, съдба

- прокоба, злокобен,
непрокопсан

ГъООБъ ТъНъ
съдба господар

- господар на съдбата,
магьосник, шаман

- Кубадин

 

 

 

Чъ - нос, образ, лице, режа, част, 1 - число, мирис, стърчи, резач

Аъ Чъ
малка част

- частица, част
единица

- чупя,отчупвам

Лъ АъЧъ
семка малка

- малка семка,
малки частички

- леща, лешник,
личинка, залък

Чъ Мъ
лице собствен

- глава
чемшир

- перчем, чембер,

ЧъМъ ШъТРъИ
глава конец, връв

- венец, чемшир

- чемшир

Бъ Чъ
голям нос

- нос, мутра

- пача

БъЧъ БРъА
нос кърпа

- носна кърпа

- пачавра

Мъ Чъ
притежава реже

- нож, меч

- меч

Шъ Чъ
ръка реже

- сече

- сеча, шашка

Чъ Къ
част гънка

- чекна, разпервам,
разтварям

- чекия,чекна

ЧъКъ Ръ
разпервам много

- скара, решетка
пръст

- скара

ЧъКъ ЮРъ
разпервам крило

- разпервам крило,
закрилям, сигурност

- сигурен, сигурност

Чъ Ръ
режа много

- разрязва, крои,
решава

- чрез

ЧъРъ Къ
решения поражда

- командва, стратег

- чергу боил,Чардафон

О Чъ
плът режа

- рана

 

ОЧъ ЙОРъ
рана течност

- течност от рана
кръв, червен

- червен

Чъ И
част оставя

- човек, извършващ дейност

- занаятчия, корчия
шаръчии

КъРъМъ ЧъИ
ора човек

- орач

- кормчия

КъОРъ ЧъИ
шия човек

- шивач

- корчия, крояч

ЧъИ ЧъИ
човек човек

- чичо

- чичо

Къ Чъ
поражда части

- сноп, китка, късам
кокиче, къс, късам

- кича, китка, кече,

Чъ Нъ
част уста
стърчи

- стърчаща част на
устата, чене, брадичка

- чене

Мъ ЧъНъ
притежава чене

- муцуна

- муцуна

И Чъ
оставя мирис

- мирише, ду`ши,

- мирише, занича

Нъ ИЧъ
дава мирис

- цвете, мирише
нюха, теменужка

- подъбниче, омайниче,

ДъМъ НъИЧъ
плоско цвете

- плоско цвете

- теменужка

МъАъ НъИЧъ
малко цвете

- малко цвете, момиче

- момиче

ИЧъ БРъ
мирише клон

- чубрица

- чубрица

 

 

 

Бъ - голям, по-възрастен, зрял, по-стар, по-, повече

Бъ Бъ
по-стар по-стар

- стар, старец, по-голям

- баба,бавно

Бъ Тъ
по-голям мъж

- по-старши, бате

- бате

Бъ У ЙО
голям ухо две

- две големи уши,заек

- Заю Баю

Бъ Ръ
по много

- по много, премного

- пре/представка/

БъРъ Лъ
пре висок

- превисок, върлина

- върл, върлина

О Бъ
плът голям

- живот, животно,
обитава

- добитък, обител,
заговява, чува

 

ЙО - очи, течност, вода, 2 /число/

Шъ ЙО
ръка вода

- пия, вода

- шьорам, Чая, шише,
шола

ШъЙО Ръ
вода много

- тече, наливам,
наливам се

- шурти,къркам, църка,
ручей, черпя

МъАъ ШъЙОРъ
ниско тече

- ниска вода,
мочур

- мочур

ШъЙОРъ Къ
тече поражда

- поражда течене
на вода

- чучур, чурка

ЙО Лъ
вода извор

- извор на вода

- гйол

ЙО Ръ
вода много

- река, езеро, влага
разреждам с вода

- айрян

Бъ ЙОРъ
голям река

- голямо място в
реката

- вир

ТъА ЙОРъ
свършва влага

- изсушавам

- тор

ШъЙОРъ АЙБъ
тече време

- тече времето,
изтича година

- сурва година

ТъРъ МъЙО
затворени

- затворени очи, спя
очи

- дремя

ЙО МъАъ
вода малко

- капка, сълза

- ръми, рони

Ръ ЙОМАъ
много капка

- капе, вали дъжд

- ромоли, ръми,рони

Бъ РъЙОМАъ
голям дъжд

- буря

- буря

РъЙОМъ ЮКъ
дъжд пази

- дъждобран

- ямурлук

Къ РъЙОМъ
поражда капки

- поражда капки

- хрема

Мъ РъЙОМъ
собствен капки

- пот

- морен, уморен

ШъЙО ТРъ
тече

- водопад
стръмно

- ждрело, шадраван

 

 

 

Мъ - собствен, има, притежава, мой, негов, прилича

Мъ АНъ
притежава гладкост

- метал, желязо
манерка, стомана,менци

- мандало,дилман,

ЗъРъ МъАНъ
жълт

- жълт метал, злато
метал

- сърма

МъАНъ Дъ
железен зъб

- мандало

- мандало

Мъ Лъ
собствена майка

- майка

- мале, моля

Мъ ИРъ
собствена следа

- син, войник, служител
последовател

- читкои/войска/ мирос,
Маламир /верен син/

Мъ Ръ
има много

- множество, купчина

- камара

Шъ МъРъ
ръка купчина

- ръка на купчина, шамар

- шамар, самар

Мъ Аъ
съдържа малко

- малък, млад, нисък, дете

-

МъАъ НъИЧъ
малко цвете

- малко цвете, момиче

- момиче

МъАъ Гъ
малко растение

- малко растение, трева
мегдан,мохер,макадам

- мак, мъх, магданоз,

МъАъ МъАъГъ
малка трева

- малка трева, момък

- момък

 

 

 

МРъ - мърдам, мръщя се

МРъ Нъ
мърда уста

- мърда уста, риба

- мряна

МРъ А
мърдане липсва

- не мърда, умрял

- мра

О МРъА
плът не мърда

- умрял

- умрял

Чъ МРъ
лице мърда
нос

- чумеря се, мръщя се

- чумеря се, Чумерна
мръщя

ЧъМъ МРъ
глава мърда

- мърда глава, мишка
мишка

- сомор, мушморок,

 

 

 

У - ухо, звук, чувам

У Къ
звук поражда

- звук, казва
окарина, вика,хокам

- звук, укам, фукам,

УКъ УУУ
звук мууу

- крава

-

Тъ УКъУУУ
мъжко крава

- мъжка крава, бик

- теку

У Лъ
звук извор

- свири

- цигулка, гъдулка

КъТъ УЛъ
лък свири

- гъдулка

- гъдулка

У Мъ
звук собствен

- дума, мисъл, ум,
умен

- ум, дума

Ръ УМъ
много ум

- много умен, мъдрост,
слава

-

Къ РъУМъ
поражда слава

- славен

- Крум

Нъ УМъ
дава ум

- учител, съветник

- Наум

Бъ УКъ
по-стар звук
предишен

- буква

- буква, звук

У БъШъ
ухо опашка

- опашка на ухото, обица

- обица

У Ръ
звук много

- голям шум,
боен вик

- ура

У Нъ
звук уста

- издава звук
говори

-

Мъ УНъ
собствен говор

- говори

- мънка

Тъ У
носи звук

- носи звук, вятър

- духа, дувар/ветровал/

ТъУ Къ
вятър поражда

- духа, въздух,дишам

- духа, въздух

Бъ ТъУКъ
по-голям дишане

- дихание, въздишка

- вътък

ТъУ ТРъКъ
вятър мелница

- вятърна мелница

- Тутракан

ТъУ Тъ ГъНъ
вятър носи лодка

- ветроходка, платноходка

- Тутхон /Поморие/

У И
звук оставя

- шум, аларма

-

Бъ УИ
голяма аларма

- вой, бой, война
боил /военен сан/

- вой, буен, война,

Бъ У ЙО
голям ухо две

- две големи уши,
заек

- Заю Баю

Тъ УКъ
посочва звук
прави

- тук, сигнал че е тук

- тук

 

 

 

Е - вик, крясък

Е Ръ
вика много

- крещи

- яре, р. Ерма

Е Къ
вик поражда

- ехти, ек, ехо

- ек, ехти, ехо

Е Чъ
вик на части
нарязан

- говор, реч, приказва

- реч

ЕЧъ И
говор оставя

- слово, приказка

- вятър ечи

Мъ ЕЧъИ
собствена приказка

- мисли, мечти

- мечти

Ръ ЕЧъ
много говор

- език, реч

- реч, речник

Къ РъЕЧъ
поражда реч

- приказлив, бърборко

- кречетало

Е ДъКъ
вик паст
лай

- лаеща паст, куче

- етх /куче/

Къ ЕРъ
поражда вик

- гърло, шия, врат

- гърло, гердан, гергев
герест, геран, гръклян

ЗъНъ КъЕРъ
слънце шия

- блестяща шия, синигер

- синигер

КъУ КъЕРъ
кука шия

- куки на шията, кукер

- кукер

 

 

 

ГРъ - земя

БъЛъ ГРъ
планина земя
велик

- велика земя,
планинска земя

- България

ГРъ Нъ
земя уста

- пръстен съд, грънци

- грънци, грънчар

ГРъ О
земя плът
отвор

- плът в земята, гроб

- гроб

ТъНъ ГРъ
господар земя

- господар на земята,

- Тангра

 

 

 

ТРъ - търка, търкаля, стръмен, въртя

ТРъ
стръмно

- стръмнина

- стръмнина, дере

ТРъ Къ
търкане поражда

- мелница, колело

- тръка/мелница/,
тракало/колело/
търкам, трахана

ТъУ ТРъКъ
вятър мелница

- вятърна мелница

- Тутракан

ТРъ Тръ
търка търка

- влача

- тътря

Шъ ТРъ
ръка трия

- преда, усуквам,
превъртам

- щурец, хурка, щур,
суркам, масур

ШъТРъ И
преда оставя

- влакно, конец

- щир, ширит, чемшир,
кощерка/игла и конец/

ШъТРъ Бъ
търкам много

- изтъркан

- щтърбав, стар

ТРъ АЙ
въртя небе

- продължителен, живот,
траен

- трая

 

 

 

КРъ - крак, свивам, крача, ходя, карам, крив

КРъ ЧъЮЛъ
крак чул, покритие

- крачол

- крачол

КРъ Шъ
свивам ръка

- кърша, удрям

- кърша, круше

КРъ ДъМъ
крак плоча

- колело, колесница

- Кардам

КРъ Ръ
ходя много

- износен, стар

- харо/старо/

Тъ КРъ
прави крачка

- прави крачка,тръгва

- тръгва

 

 

 

БРъ - клон, листа, платно, парцал

БРъ Тъ
клон баща
правя

- брат, братене

- брат, братене

БРъ Дъ
клон остър

- прът

- прът

БРъ Шъ
парцал ръка

- бърша, прах

- бърша, прашен, прашинка, брашно

БъЧъ БРъ
нос

- носна кърпа
кърпа

- пачавра

А БРъ
без листа
клони

- гол, чист, оголвам,
беден, обран, бръсна

- обран, бръсна

КъОЛъ АБРъ
четина оголвам

- бръсна четина, бръснар

-Колобрин /бръснар,
лекар и свещеник във
прабълг. войска/

БРъ Лъ
листа извор
клони

- извор на листа и клони

- пролет, бруля

ГРъРъ БРъ
черен платно

- черен плащ, расо

- черноризец храбър
храбър = черноризец

 

 

 

Ер - листо, език

Бъ Ер
по-голям език

- по-голям език

-бреца/мляска/,
бъртвеж

БъЕр У
език звук

- говоря

- сборувам, завера

БъЕр Къ
говор пораждам

- предизвиквам говор,
питам

- прякям

БъЕр ЧъЙОТъ
говор почитам

- притча, приказка

- притча

Къ БъЕрУ
поражда говор

- вест, хабер

- хабер

БъЕр ЧъМъ
листо глава

- перчем

- перчем

Дъ Ер
зъб листо

- перо

- Дар-Пер, дар-птица

ДъЛъ БъЕр
острие листо

- тесла, мотика, лопата

- дилбера, далавера

КъУ БъЕр
плета лист

- плетен лист, губер,
ковьор

- губер, ковьор

КъО БъЕр
игла лист

- игла листо, копие

- копие, Кубер

БъЕр Нъ
език уста

- език-уста, устна

- бърна

 

 

 

Я - смях, смея се

Мъ Я
собствен смях

- смея се

- мая се, смея се, майтап

МъЯ МъНъ
смея се уста

- смееща се уста,
маймуна

- маймуна

 

 

 

Ор - камък, скала

Къ Ор
поражда камък

- корав

- корав, кора

Бъ Ор
голям камък

- каменна стена,спира
ограда, крепост
скала

- стобор, обор, бърдо
запор

БъОр Тъ
ограда правя

- борд, бряг, вардя

- брод, вардя

БъОрТъ А
бряг без

- без ограничение,
свободно, свобода

- варда

БъОр УКъ
скала казва

- камък за клетва, оброк
порок/христ./

-оброк, облог,

БъОр ИЗъ
крепост огнен
стена

- огнена стена

- Борис

ИЗъ БъОр
огнена стена

- огнена стена

- Испор

БъОр Гъ
стена дърво

- дървена стена,
дървена крепост

- Бургас, барака

ТъУ БъОр
вятър стена

- ветровал

- дувар

БъОр Нъ
стена дава

- крепост

- Варна

КъОр Тъ
корав мъж

- корав мъж

- Курт

Ор КъУНъ
камък конник

- каменен конник

- Орхан, Орхание

 

 

 

Аъ - малък, ситен, дребен

Мъ Аъ
притежава малко

- малък, дребен
мая

- малко, маник, малаче

Аъ Гъ
дребно растение

- трева, лента

-

Мъ АъГъ
притежава трева

- трева, поляна, ливада

- магданоз, мегдан, макадам, мъх

МъАъ МъАъГъ
малка трева

- малка трева

- момък

МъАъ НъИЧъ
малко цвете

- малко цвете

- момиче

МъАъГъ ДъМъ
трева равнина

- тревиста равнина

- мегдан

Аъ Чъ
малко парче

- малка част, ситен,
единица
част

- чупя, отчупвам

Лъ АъЧъ
семка малка

- малка семка
личинка, сутлаш

- леща, лешник,залък

Ор АъЧъ
камък ситен

- ситни камъчета

- ориз

АъЧъ Къ
малка част до

- до най-малкото,
до един, всички

- всички, самички

А АъЧъ
без малка част

- нищо

- ич, хич

Къ ААъЧъ
поражда нищо

- не прави нищо, чака

- чака, гише, хич

 

 

 

Ю - покрив, покритие, крило, защита

Ю Лъ
покритие висок
отгоре

- покрив

- аул, улама, улук

ЮЛъ ЙО
покритие вода

- улей

- улей, улук

Тъ ЮЛъ
прави покрив

- прави покрив, аул

- аул

Чъ ЮЛъ
част покрив
парче

- парче от покрив, чул

- чул, крачол,качулка

КРъ ЧъЮЛъ
крак чул

- крачол

- крачол

ЧъЮЛъ ЧъЮЛъ
чул чул

- двоен чул

- шушулка

Бъ ЮЛъ
по-голяма покривка

- було

- було, пуловер

ЗъНъ БъЮЛъ
слънце було

- слънчево було

- зюнбюл

Ю Къ
покритие гънка

- гръб, отзад

- яка, як, яхам,яке

ЮКъ БъИЛъ
гръб боил

- охраняващ гърба,
боил по охраната

- юк боил

Бъ ЮКъ
по гръб

- по гърба, отзад,
обикаля

- обикалям, опак,
около

Къ Ю
поражда покритие

- щит, купол, покритие

-

КъЮ Бъ
щит голям

- голям щит, купол,
кубе

- кубе, купол, кюпе,
капа, гъба, кепенци

КъЮ Нъ
купол отвор

- кюнец

- кюнец

КъЮ Тъ
гръб прави

- прави отзад, крие

- кюта, гатанка,
загадка

КъЮ ИРъ
покрита следа

- пещера, черво, цев,
тръба

- корем, куршум,
куркат/черва/, Магура

КъЮИРъ Мъ
черва притежава

- корем

- корем

БъКъ КъЮИРъ
бака черво

- бака от черво

- бахур

МъАъ КъЮИРъ
малка тръба

- макара, макарон

- макара

Ю Ръ
крило много

- махам с крила, летя

- юрна се, юрдек

ЮРъ ДъОКъ
лети кокошка
птица

- летяща кокошка

- юрдек

ЧъКъ ЮРъ
разпервам крило

- закрилям, осигурявам

- сигурен, сигурност

БъБъ ЮРъ
по-голям крило

- голямо крило,
пеперуда

- пеперуда

Ю Нъ
защита дава

- защита, защитник
закрила

- юнак

ЮНъ Щъ
защита иска

- юноша, младеж

- юноша

ЮНъ ЧъИ
защитник мъж

- юначен, юначага

- юначен, юнак

 

 

 

АЙ - небе, най-, най-висш
време

Зъ АЙ
огън небе

- небесен огън, сияние

- сияя

АЙ БъГъО
най-висш велможа

- най-висш велможа

- ювиги

АЙ Бъ
небе голямо

- небе, небосвод

- сайван

АЙБъ ДъОКъ
небесна птица

- небесна птица, орел

- Авитохол

АЙБъ Ръ
небе много

- син цвят

-

Къ АЙБъ
поражда небе

- време /метеорол./
временно, променям

- хава, кая се

КъАЙБъ КъУНъ
временен водач

- заместник кан

-кавхан

КъАЙБъ ТъРъ
замества носи
вътре

- замества при носене,
/в нужда/, приятел

- кавадар

АЙ Нъ
небе дава
отваря

- ден

- еньов ден/един ден/

АЙНъ КъТъ
ден ръб

- ден на превала,
по обяд

- инкидия

АЙ Лъ Тъ
небе висок обособявам

- обособен според височината
на небето, година

- а лето /година/

Къ АЙЛъТъ
поражда година

- започва година,
нова година

- Коледа, гайлето

 

 

 

ЧИСЛИТЕЛНИ

Чъ
нос

- 1, едно

- ъц -два /раз-два/
читем /първи/

ЙО
очи

- 2, две

-

Тъ
мъжко

- 3, три

- тутом /трети/

Ръ
много

- 4, четири

-

Шъ
ръка

- 5, пет

- ехтем /пети/

(Шъ)Бъ Чъ
шепа едно

- 6, шест
/едно от втората ръка/

- вечем /шести/

(Шъ)Бъ ЙО
шепа две

- 7, седем

- събота

(Шъ)Бъ Тъ
шепа три

- 8, осем

-

(Шъ)Бъ Ръ
шепа четири

- 9, девет

- твирем /девети/

АЛъ или ЙО ШъБъ
всички пръсти две шепи
свити

- 10, десет

 

АЛъ Чъ
десет едно

- 11, единадесет

-

АЛъ ЙО
десет две

- 12, дванадесет

- алем/дванадесети/

Чъ ЙО
едно две

- 1,2 - две-чифт

- чифт

Чъ ЙО Тъ
едно две три

- 1,2,3- броя, чета,
зачитам

- чета, почитам

ЧъЙОТъ Къ
брой поражда

- чета, армия
читкой ичергу

- читкой мирос,

Чъ ЙО Тъ Ръ
едно две три четири

- 1,2,3,4 - четири

- четири

Чъ ЙО Тъ Ръ Шъ
едно две три четири пет

- 1,2,3,4,5 -

- чардаш

Чъ ТъМъ
едно преброен

- първи

- читем

ЙО ТъМъ
две преброен

- втори

-

Тъ ТъМъ
три преброен

- трети

- тутом

Ръ ТъМъ
четири преброен

- четвърти

-

Шъ ТъМъ
пет преброен

- пети

- ехтем

БъЧъ ТъМъ
шест преброен

- шести

- вечем

(Шъ)БъЙО ТъМъ
седем преброен

- седми

- събота

(Шъ)БъТъ ТъМъ
осем

- осми
преброен

-

(Шъ)БъРъ ТъМъ
девет преброен

- девети

- твирем

АЛъ ТъМъ
десет преброен

- десети

- алтем,

АЛъЧъ (Тъ)Мъ
единадесет преброен

- единадесети

-

АЛъЙО (Тъ)Мъ
дванадесет преброен

- дванадесети

- алем, елма

АЙНъ АЛъЙОТъМъ
ден дванадесети

- Еньов ден,
ден в дванадесетия

- ениалем,
Еньовден

 

 

 

ЦВЕТОВЕ

Дъ Ръ
зъб много

- бял

- дърт/побелял/
друмче/бяло цвете/

Зъ Ръ
огън много

- жълт

- сърма/злато/,
царевица

ОЧъЙОРъ
кръв

- червен

- червен, охра

АЙ(Бъ) Ръ
небе много

- синьо

-

АъГъ Ръ или МъАъГъРъ
трева много трева, поляна

- зелен

-

БъКъЛъ
пъкъл, котел

- черен

- вакъл

ГРъ Ръ
земя много

-черен

- грив/сив/, негър,
черноризец храбър