Атестиране на служителите в ИМИ - БАН, 2024 г.

 
 1. Заповед на Директора на ИМИ-БАН (в pdf формат)
 2. Правилник за атестиране на служителите на ИМИ-БАН (в pdf формат) 
 3. Списък на подлежащите на атестиране през 2024 г. служители на ИМИ-БАН (достъп само от мрежата на ИМИ-БАН) (в pdf формат) 
 4. Необходими атестационни документи (в pdf формат) 
 5. Атестационна карта за учен в ИМИ-БАН, 2024 г. (xls) (в xls формат) 
 6. Формуляр за личен отчет към атестационната карта за учен в ИМИ-БАН, 2024 г. (в doc  формат  и в docx формат) 
 7. Указания за попълване на атестационната карта за учен в ИМИ-БАН, 2024 г. (в pdf формат) 
 8. Атестационна карта за научно-технически, научно-помощен и административен персонал (в doc формат) 
 9. Въпроси, отговори, уточнения (в pdf формат)
   

Моля, за възникнали въпроси пишете на адреса на Атестационната комисия: atestatsia_2024(at)math.bas.bg не по-късно от 21.05.2024 г.

 2024-03-28 17:25:26

 


2024-03-28