Атестиране на служителите в ИМИ - БАН, 2018 г.

 


Решения на Апелативната комисия на ИМИ
(достъп само от мрежата на ИМИ-БАН)
 

РЕЗУЛТАТИ И АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ - АТЕСТАЦИЯ В ИМИ 2018 г.
(достъп само от мрежата на ИМИ-БАН)

 1. Заповед на директора на ИМИ

 2. Статут на Атестационната комисия

 3. Списък на подлежащите на атестиране през 2018 г.

 4. Необходими атестационни документи

 5. Указания за попълване на Атестационната карта за учен

 6. Упътване за достъп към базата от данни Томсън Ройтерс

 7. Списък на реномирани международни издателства

 8. Атестационна карта за учен в ИМИ, 2018 г. (xls)

 9. Атестационна карта за научно-помощен и административен персонал (doc)

 10. Материали към атестационна карта за учен в ИМИ (doc)

 11. Въпроси, отговори, уточнения

Моля, за възникнали въпроси пишете на Цветомир Цачев на адрес tsachev(at)math.bas.bg не по-късно от 23-ти май 2018 г.2018-12-04 14:48:02

 


2018-12-04