Атестиране на служителите в ИМИ - БАН, 2021 г.

 


Обобщен доклад за извършената атестация

на 7-те групи служители в ИМИ през 2021
(достъп само от мрежата на ИМИ-БАН)


Таблица с окончателните резултати от атестационните карти
на подлежащите на атестиране учени в ИМИ
(достъп само от мрежата на ИМИ-БАН)


Решения на Апелативната комисия на ИМИ
Приложения към решенията
(достъп само от мрежата на ИМИ-БАН)
 

РЕЗУЛТАТИ И АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ - АТЕСТАЦИЯ В ИМИ 2021г.
(достъп само от мрежата на ИМИ-БАН)
 

 1. Заповед на Директора на ИМИ-БАН (в pdf формат)
 2. Правилник за атестиране на служителите на ИМИ-БАН (в pdf формат) 
 3. Списък на подлежащите на атестиране през 2021 г. служители на ИМИ-БАН (достъп само от мрежата на ИМИ-БАН) (в pdf формат) 
 4. Необходими атестационни документи (в pdf формат) 
 5. Атестационна карта за учен в ИМИ-БАН, 2021 г. (xls) (в xls формат) 
 6. Формуляр за личен отчет към атестационната карта за учен в ИМИ-БАН, 2021 г. (в doc формат) 
 7. Указания за попълване на атестационната карта за учен в ИМИ-БАН, 2021 г. (в pdf формат) 
 8. Атестационна карта за научно-технически, научно-помощен и административен персонал (в doc формат) 
 9. Въпроси, отговори, уточнения (в pdf формат)
   

Моля, за възникнали въпроси пишете на доц. д-р Десислава Панева-Маринова на адрес dessi(at)cc.bas.bg не по-късно от 7.06.2021 г.

 2021-11-23 13:21:31

 


2021-11-23