Fibonacci  - Disseminating Inquiry-Based Science and Mathematics Education in Europe

                                    


Начало
Участници
Ресурси
Семинар
Събития
Публикации
Галерия

За проекта

Основната цел на проекта

"Fibonacci - Disseminating Inquiry-Based Science and Mathematics Education in Europe"

е в европейските училища широко да се разпространи изследователският подход в образованието по математика и природни науки. Предвижда се сега съществуващите институции със значителен опит в този вид обучение да подпомагат създаването и укрепването на други подобни центрове, които след това също да се включат в изграждането на нови центрове. Чрез последователно повторение на тази схема броят на центровете ще нараства по начин, сходен с нарастването на числата на Фибоначи, откъдето идва името на проекта.

Центровете ще подготвят бъдещи учители и ще преквалифицират вече действащи учители за прилагане на изследователския подход при обучението по математика и природни науки. Проектът стартира през януари 2010 г. и ще продължи 38 месеца - до февруари 2013 г. Той се финансира от Европейския съюз по линия на Седма рамкова програма за изследвания и технологично развитие. Координатор на проекта е френската програма La main à la pâte, в която участват Académie des sciences, Institut National de Recherche Pédagogique, École normale supérieure, като последната организация носи юридическата отговорност за изпълнението на проекта. Частта на проекта, отнасяща се до образованието по математика, се ръководи от Университета в Байройт, Германия. Консорциумът включва 25 организации от общо 21 страни. Участник от България е Институтът по математика и информатика на БАН, а координатор е акад. Петър Кендеров от същия институт.

Проектът е получил финансиране от Седма рамкова програма на Европейския съюз.

Новини

Последни събития


Начало | Участници | Ресурси | Семинар | Събития | Публикации | Галерия
Посетители на сайта след 05.12.2010 г.: Free WebSites Counters
Visit Counter
Последно обновяване: 28.02.2014.