Тони Чехларова

ИМИ БАН

За мен               ...  и семейството

 

 

Неда и Койя

 

                                                            

 

 

 

конференции и семинари

204. 22.12.2015 София, ИМИ, Отчетна сесия

 • Евгения Сендова, Тони Чехларова, Петър Кендеров: „Нашият принос към общността за научно-образователни дейности в национален и международен контекст“

 • Тони Чехларова, Петър Кендеров, Евгения Сендова: „За развитието на дигиталните компетентности на учениците и учителите“

 • Петър Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова: „ STEM в контекста на европейски проект Mascil“

203. 9.12.2015 Кърджали, семинар Scientix

202. 4.12.2015 Национален семинар по образование http://www.math.bas.bg/omi/nso/

 • Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова Mascil – вчера, днес и утре

 • Тони Чехларова, Евгения Сендова, Петър Кендеров Проектът KeyCoMath – край ли е краят на проекта?

 • Евгения Сендова, Петър Кендеров, Тони Чехларова Eminent – една наистина забележителна конференция http://www.scientix.eu/

 • Тони Чехларова, Евгения Сендова, Един уъркшоп в стила на Scientix: Оценяването по математика и ИТ

201. 4.12.2015 Среща на европейски центрове за квалификация на учители, Presentation of activities related to PD of teachers of BG institutions: IMI-BAS – Toni Chehlarova, Petar Kenderov, Evgenia Sendova

200. 1-3.12.2015 София, работна среща Mascil

199. 27-28.11.2015 Троян, 38 учители предучилищна педагогика, РААБЕ, „Развитие на дигитална компетентност у децата в предучилищна степен“

198. 26.11.2015 Троян, Национална Гимназия за Приложни Изкуства "Професор Венко Колев" „Във Виртуалния училищен кабинет по математика“

197. 25.11.2015 Семинар KeyCoMath

196. 18-22.11.2015 Барселона, конференция EMINENT

195. 17.11.2015 Webinar Scientix „Тема на месеца“

194. 16.11.2015 Семинар KeyCoMath

193. 31.10.2015 Курс с учители, ИМИ „Изследователският подход в обучението по математика с използване на динамични образователни среди“

192. 30.10.2015, 1АЕГ урок, Стела Кокинова

191. 26-28 Пловдив, конференция

190. 23.10.2015 София, 73. СОУ урок, Ели Стефанова

189. 21.10.2015 Международна конференция „Учебникът в контекста на очаквания и потребности“, доклад по покана Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова: „Изследователският подход в образованието по математика“

188. 15.10.2015, 35СОУ, 2 лекции по покана, 150 учители „Активни методи в обучението по математика, информатика и ИТ“ http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/pages/file/15_10_15_RIO_TCH.pdf

187. 11.10.2015 2 кръг VIVAматематика с компютър

186. 7.10.2015 РААБЕ, уъркшоп: Проучването на Джон Хати „Visible Learning“ и последиците от него за по-нататъшното развитие на образованието. Водещ: Улрих Щефенс от Германия

185. 25.09.2015 Нощ на учените

 • Т. Чехларова, Ел Сендова: „Спирали“

 • Т. Чехларова и екип: „Звездовидни многоъгълници“

184. 10-11.09.2015 Първи национален учителски форум, доклад по покана „Развиване на дигитална компетентност чрез образованиетo“

183. 18-20 June 2015, Brussels, 7th Scientix Projects' Networking Event Involving other third parties, organizations and advisers in European projects, доклад по покана http://www.slideshare.net/Scientix/mascil-scientixpresentation

182. 16 06.2015 Шумен, Квалификационен курс с учители „Разработване на система от практико-приложни задачи за формиране на ключови компетентности по математика“

181. 10-14.06.2015 г., Благоевград, FMNS-2015, Мини-конференция “Изследователският подход във висшето образование по математика и информатика”, доклад "Инструменти за изследвания във Виртуалния училищен кабинет по математика" (съвм. с акад. П. Кендеров и Г. Гачев)

180. 29 май 2015 г., София, "ИКТ в библиотечно-информационните науки, образованието и културното наследство"  - Национална научна конференция в чест на 70 години от създаването на ЮНЕСКО и 65-та годишнина на УниБИТ

179. 27-29.05.2015 Amsterdam

178. 4-7.05.2015 Vilnius, работна среща Mascil

177. 26-28.04.2015 Нови Сад, Сърбия

176. 22-24.04.2015 Klagenfurt, работна среща KeyCoMath, доклад, Е. Sendova, Т. Chehlarova

175. 18-19.04.2015, София, ЕКСПО център, Форум Хармония с децата 2015 – Творци на хуманна педагогика, доклад по покана, Тони Чехларова: Изследвания с динамични конструкции http://www.frud.bg/wp-content/uploads/Izsledovatelski-podhod-v-obrazovanieto_Toni-CHehlarova_Izsledvaniya-s-dinamichni-konstruktsii-TCH.pdf

174. 8.04.2015 Перник, ІІ Национална конференция - гр. Перник’ 2015 „Иновативни методи и практики в използването на ИКТ в учебния процес” /начален и прогимназиален етап, Доклад по покана Тони Чехларова „Формиране на ключови компетентности при изучаване на математика с динамични конструкции“

173. 2-6.04.2015 Камчия, Пролетна конференция на СМБ http://www.math.bas.bg/smb/2015_PK/index.html

 • доклад: Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова. Европейският проект KeyCoMath и ориентираното към усвояване на ключовите компетентности образование по математика

 • доклад: Квалификационен курс за учители Изследователският подход в образованието по математика, Петър Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова

172. 26.03.2015 Пазарджик, Панаир на природните науки, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик, по покана

171. 26.03.2015 Пазарджик, РИО, кръгла маса „Системата за обективно вътрешно оценяване по български език и литература и по математика в VII клас“, доклад по покана

170. 23-25.03.2015 Мадрид, доклад Е. Sendova, Т. Chehlarova „Dynamic mathematics in education by the Bulgarian NCP“

169. 20-21 март 2015 Силистра, курс с учители „Изучаване на математиката чрез динамични конструкции“, РААБЕ

168. 28.02.2015, Враца, курс с учители, Изследователският подход в обучението по математика с използване на динамични образователни среди

167. 14.02.2015, София, конференция „Динамична математика в образованието“ http://www.math.bas.bg/omi/dmo/

     Доклади:

 • Изследвания в стил Mascil. Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова

 • За дигиталните компетентности – разработени идеи по проект KeyCoMath. Тони Чехларова, Евгения Сендова, Петър Кендеров

 • Две събития по проект Scientix. Евгения Сендова, Петър Кендеров, Тони Чехларова

166. 9-10.02.2015, София, Център за подготовка за олимпиади, семинар с експерти РИО, Изследователският подход в обучението по математика и ИТ

165. 24.01.2015, Стара Загора, семинар с учители „Формиране на ключови компетентности при изучаване на математика с динамични конструкции“, РААБЕ

164. 12-14.01.2015, Athens, уъркшоп Е. Sendova, Т. Chehlarova, Examples of workshops organised by NCP Bulgaria

163. 19.12.2014 г., Отчетна научна сесия на секция „Образование по математика и информатика” зала 478, ИМИ – БАН http://www.math.bas.bg/omi/docs/OS2014-Program.pdf

 • Евгения Сендова, Тони Чехларова, Петър Кендеров Поуки от националната конференция Scientix

 • Тони Чехларова, Петър Кендеров, Евгения Сендова Тема на месеца – уеб-базирана платформа за развитие на няколко ключови компетентности

 • Петър Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова Ресурси и общуване в платформата на европейския проект Mascil

162. 7-8 декември 2014 г., ИМИ-БАН,, Национална конференция Scientix, съпътстващо събитие на Национален семинар по образование, http://www.math.bas.bg/omi/nso/

 • Тони Чехларова Представяне на проекти

 • Уъркшоп: Симетрии – изследване и приложения. Водещи: Тони Чехларова, Евгения Сендова, Неда Чехларова

161. 28-30 ноември 2014 г., Трявна, Научно-методически семинар: „Дигитални компетентности иновативност в обучението по математика и информатика”, Секция “Иван Салабашев” – Стара Загора

160. 20 - 22 ноември 2014 г. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014", Шумен http://info.fmi.shu-bg.net/mattex/mattex.htm
пленарeн доклад Състезанието „viva математика с компютър” и ролята му за развитие на дигиталната компетентност на учениците. Петър Кендеров, Тони Чехларова
The competition “viva mathematics with computer” and Its role for developing school students’ digital Competence. Petar Kenderov, Тoni Chehlarova

159. 08.11.2014, Сандански, курс с учители „Разработване на система от практико-приложни задачи за формиране на ключови компетентности по математика”, РААБЕ

158. 1-2.11.2014 София, International conference "Engaging tools for science education"
"TEAMWORK, TRAINING AND TECHNOLOGY NETWORK/TTT NET, осъществен с подкрепата на ЕК по програма „Учене през целия живот” (540029-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CNW).
уъркшоп „Check and enhance your digital competence and cultural awareness via symmetires“ Toni Chehlarova, Evgenia Sendova, Neda Chehlarova, Koya Chehlarova

157. 31.10.2014, Монтана, курс с учители „Разработване на система от практико-приложни задачи за формиране на ключови компетентности по математика”, РААБЕ

156. 30.10.2014, QED'2014,Peter Kenderov, Toni Chehlarova. Mathematics with a computer - a contest enhancing the digital and mathematical competences of the students

155. 24-26.10.2014, Брюксел, Конференция Scientix

154. 18.10.2014, Гоце Делчев, курс с учители „Разработване на система от практико-приложни задачи за формиране на ключови компетентности по математика”, РААБЕ

153. 11.10.2014, Силистра, курс с начални учители „Игровият метод в обучението по математика за формиране на математическа грамотност у учениците в начален етап” РААБЕ

152. 26.09.2014, Нощ на учените, Проект K-TRIO 2, Математическо шоу за деца „Симетрии”, Тони Чехларова, Евгения Сендова и екип (модератори – Георги Гачев, Даниела Петрова, Неда Чехларова, Койя Чехларова) http://www.britishcouncil.bg/programmes/education/researchers-night/sofia

151. 23-27.09.2014, Охрид, CMM 2014, Toni Chehlarova , Evgenia Sendova, Developing communication competences in natural and foreign language in the context of mathematics education

150. 4 юли – 15 август 2014 Обучение на обучители по договор с МОН

149. 17.06 2014, Стара Загора, Семинар Scientix

 • Евгения Сендова, Тони Чехларова – Европейски проект Scientix2 в България

 • Тони Чехларова – Виртуален училищен кабинет по математика

148. 28 май 2014, София, Международна научно-практическа конференция „Образование и интеграция”, доклад по покана

147. 16-17.05.2014, Русе, V-та Национална конференция по електронно обучение. Доклад: A Virtual School Mathematics Laboratory (съвместно с Георги Гачев, акад. Петър Кендеров, Евгения Сендова)

146. 15.06.2014, Русе, РУ „Ангел Кънчев”, семинар „Виртуален училищен кабинет по математика” (съвместно с акад. Петър Кендеров и Георги Гачев)

145. 5-8.05.2014, Innsbruck, работна среща по проект Mascil

144. 1-3.05.2014,  Nürnberg, участие в конференция по проект KeyCoMath 

143. 26.04.2014, Велико Търново, курс с учители „Изучаване на математика с динамични конструкции”, РААБЕ

142. 12.04.2014, Варна, курс с учители „Изучаване на математика с динамични конструкции”, РААБЕ

141. 2-6.04.2014, 43 ПК, Боровец http://www.math.bas.bg/smb/2014_PK/

·        Доклад: Петър Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова. Развиване на ключови компетентности чрез образованието по математика: Европейският проект KeyCoMath

http://www.math.bas.bg/smb/2014_PK/tom_2014/index.html

·  Семинар: Подготовка на учители за състезанието „Математика с компютър“

· Работен семинар по проект Mascil, Петър Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова Изследователският подход в образованието по математика и природни науки

· Дискусия: Изследователският подход в образованието по математика и природни науки

140. 29-31.03.2014, Thessalonica, GREECE, The 6th International Mathematical Week (Η 6η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα διεξάγεται) http://6hmath2014.blogspot.gr/
програма http://6hmath2014.blogspot.gr/p/blog-page.html
Доклади по покана:

· Professional development of mathematics teachers for implementing the Inquiry Based Learning, Toni Chehlarova and Evgenia Sendova

· Enriching the mathеmatics resources of the Scientix2 repository: a Bulgarian approach to the many levels of the inquiry based learning,  Evgenia Sendova and Toni Chehlarova

139. 22-23.03.2014, Тетевен, ПГГСД "Сава Младенов" , занятие по проект Mascil

138. 21-22.03.2014, Плевен, курс с учители „Изучаване на математика с динамични конструкции”, РААБЕ

137. 15.03.2014, Монтана, курс с учители „Изучаване на математика с динамични конструкции”, РААБЕ

136. 12-14. 03.2014, София, Международна конференция Образователни политики в 21-ви век, Интер Експо Център, доклад „Изследвания във Виртуалния училищен кабинет по математика  акад. Петър Кендеров, доц. Евгения Сендова, доц. Тони Чехларова
програма   презентация
http://edu21project.eu/page/1326/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/

135. 21-22. 02.2014, Trento, Italy, 4 SEE Science Festival, математически пърформанс Moving between the plane and the space by icosahedron
брошура   постер   

134. 19-20.02.2014, Trento, Italy, участие в конференция по проект SEE Science

133. 16-18.02.2014, Банкя,  среща с експерти по математика и ИТ

· „Математика за дизайнери – реализации по проект MaSciL акад. Петър Кендеров, доц. Евгения Сендова, доц. Тони Чехларова – ИМИ-БАН

· „Във Виртуалния училищен кабинет по математика доц. Тони Чехларова,  aкад. Петър Кендеров, доц. Евгения Сендова – ИМИ-БАН

·  „Къде и защо да общуваме виртуално с колеги – проект Scientix2 в България” – доц. Евгения Сендова, доц. Тони Чехларова, акад. Петър Кендеров – ИМИ-БАН

·  „Изследователството като ключова компетентност – идеи от проект KeyCoMath акад. Петър Кендеров, доц. Евгения Сендова, доц. Тони Чехларова – ИМИ-БАН

Програма  брошура

132. 15.02.2014, конференция „Динамична математика в образованието” и съпътстващ семинар по проект Scientix2
Доклади:

· Евгения Сендова, Тони Чехларова: Европейски проект Scientix2 в България

· Тони Чехларова, Георги Гачев: Ресурси в българския сайт на MaSciL

131. 10.02.2014, открити уроци в 73. СОУ, София на Ели Стефанова и Даниела Григорова Тошева

130. 18.01.2014, ПМГ  Стара Загора, доклад пред директорите на Природо-математическите гимназии

129. 17.01.2014, Стара Загора, Регионален исторически музей    Стара Загора, математически пърформанс "Изследователският и занимателен подход в образованието по математика и информационни технологии"

128.  18.12.2013 Отчетна сесия на ОМИ при ИМИ-БАН
·
 Инструментариум във Виртуалния училищен кабинет по математика акад. П. Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова, Георги Гачев
·  
Представяне на икосаедъра в годината на Математиката на планетата Земя Тони Чехларова

127. 17.12.2013 Национален семинар , ИМИ-БАН

 • „Проект MaSciL” акад. Петър Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова 

 • Евгения Сендова, Тони Чехларова, Елена Николова  „Проект Scientix2”

126. 16.12.2013 Семинар по проект Маскил, ИМИ-БАН „Да направим снежинка”

125. 9-12.12.2013 9 – 11 December 2013, HERAKLION, CRETE, GREECE , MASCIL CONSORTIUM MEETING

124. 30.11.2013 София, Обучение на учители, Раабе

123. 15-17 ноември 2013 г., Тетевен
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ-
СЕКЦИЯ “ИВАН САЛАБАШЕВ”-СТАРА ЗАГОРА, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЕМИНАР, „ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ПРЕПОДАВАНЕТО НА МАТЕМАТИКАТА  И ИНФОРМАТИКАТА”
Тони Чехларова  „Математиката и професия „Дизайнер” – реализации по проект MaScil”

122. 12 -14 November 2013,  Brussels, SCIENTIX 2, NCPS KICK-OFF MEETING

121. Център по Забавна математика – участие в дискусия с родители

120. 17.10.2013, участие в дискусия на тема „Pолята на научните центрове като сателитни структури за развитието на науката и иновациите” в рамките на проект „Науката в Югоизточна Европа“ (SEE Science), ЦУ на БАН

119. 14-16.10.2013, София, обучение по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

118. 9-11.10.2013, Пазарджик, обучение по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

117. 2-4.10.2013, Пазарджик, обучение по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

116. 27.09.2013 Нощ на учените 2013 „Tриъгълникът на знанието и европейското гражданство”, София, НДК, шатра 1, „Math+Fun+Art: от 2D към 3D”

115. 26-27.09.2013, Nitra, работна среща по проект MeetMe

114. 25.09.2013, Nitra, 14th international scientific conference Of phd. Students, Young scientists and pedagogues

113. 22-24.09.2013, Nitra, работна среща по проект DynaMAT

112. 9-12.09.2013, обучение, проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

111. 3-5.09.2013, Несебър, обучение на учители

110. 12-13.06.2013, Стара Загора, математически празник „МОЛ „Забавна математика”” с ученици на Нели Христозова

109. 23 май 2013, Образователен форум, награждаване на победителите в конкурс „Училище на бъдещето” – Заедно в час и Forbes, София, хотел Хилтън

108. 13 май 2013, Развий въображението си с развивки и тела - математически пърформанс ИМИ - БАН, зала „Акад. Ст. Додунеков” с участие на ученици от: 73. СОУ „Владислав Граматик” – София, 34. ОУ "Стою Шишков" – София, 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов” – София, 125 СОУ „Боян Пенев” – София, СОУ Любен Каравелов – Копривщица, Проект SEE/B/0048/1.3/X

107. 27 април 2013, Забавно-математически празник, Център по Забавна Математика „Математически пърформанс с фигури и тела”

106. 20.04.2013, 4th edition International Contest “Stars of Science” - член на жури Galati, Romania.

105. 19.04.2013, Galati, Romania. International Conference “Science Education in School” доклади по покана и ръководител на уоркшоп (с Евгения Сендова)

104. 02-05.04.2013, Математически пърформанс, 42ПК, Боровец

103. 02-05.04.2013, Доклад 42ПК, Боровец

102. 23-24.03.2013, семинар с учители, Пазарджик

101. 16-17.03.2013, Стара Загора, обучение на учители

100. Заключителна среща-семинар „Проектът Фибоначи - преброяването на зайците не е завършило” 23-25.02.2013. Банкя

99. Конференция Динамична математика в образованието, ИМИ, 23.02.2013

98. Семинар с учители по математика и ИТ, Габрово, ПМГ, 15-17.02.2013. (с Е. Сендова)

97. 28.01-1.02.2013, Fraiburg, работна среща Mascil

96. Национален семинар по образование „Изследователският подход в математическото образование” 19.12.2012 г., ИМИ – БАН, София

95. Регионален семинар на СМБ, Стара Загора „Математиката и информатиката – лесни и интересни!”, Трявна 2-4.11.2012. доклад „Математика и изкуство - български принос в проект Фибоначи"

94. Bayreuth, Germany , Meeting Common Topic Group 1, Playing a la Escher and Mondrian in a Dynamic environment, Jenny Sendova, Toni Chechlarova, 22 – 25 October 2012

93. Семинар „Дай шанс на таланта” в рамките на юбилейно честване на фондация „Св.св. Кирил и Методий” 20.10.2012

92. Thessaloniki, Greece, 17-19.10.2012, 1st SEE Science Festival and CSR Training (с Е. Сендова)

91. Европейска нощ на учените 28.09.2012, http://www.cys.bg/2012/inclose/
• Математически пъзели (с Е. Сендова)
• Математически етюди (с Е. Сендова)
• Да творим в стила на Мондриан! (с Е. Сендова)

90. CADGME 2012, Novi Sad, Serbia, Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education,доклад, 21-24.06.2012

89. Семинар по проект Fibonacci в Бургас 8-11 .06.2012 (с М. Браухле)

88. Семинар в рамките на 41ПК, Боровец

87. Участие в постер сесия по проект Fibonacci, Париж, Франция, 21. 03.2012 (с Й. Димова)

86. Участие в работна среща по проект Fibonacci, Париж, Франция, 20-24. 03.2012

85. Семинар Представяне 2 на методика в нова технологична среда, демонстрирана от фирма "СТЕМО" – 19.03.2012.

84. Семинар с учители по математика, ИТ и изкуства, София, 10 СОУ, 18-19.01.2012. Семинар Представяне 1 на методика в нова технологична среда, демонстрирана от фирма "СТЕМО" – 5.03.2012.

83. Семинар с учители по програмата "Заедно в час" в рамките на проект Fibonacci, София, 23.02.2012.

82. Национален семинар "Изследователски подход в математическото образование", 16 - 17 декември 2011 г. доклад „Разкриване на закономерности в периодичната система в 7. клас” (съвместно с Йорданка Димова)

81. Национален семинар "Изследователски подход в математическото образование" 16 - 17 декември 2011 г.  доклад  За динамиката в часовете по математика - проектът DynaMath (съвместно с  Олег Мушкаров, Нели Димитрова, Евгения Сендова)

80. Национален семинар, Oряховица 29.09.- 01.10. 2011. доклад (с Петър Кендеров и Евгения Сендова)

79. Eвропейската нощ на учените, 23.09.2011, Да творим в стила на Ешер (с Е. Сендова и Е. Ковачева)

78. Eвропейската нощ на учените, 23.09.2011, Динамична викторина на тема „Занимателна математика” (с Е. Сендова)

77. Семинар с учители, Варна, в рамките на проект Fibonacci 10-12.06.2011

76. Семинар в памет на Климент Василев, ИМИ,  доклад „Динамична ешеризация” (с Е. Сендова) 30.05.2011

75. International Workshop: Re‐designing Institutional Policies and Practices to Enhance the Quality of Education through Innovative Use of Digital Technologies, 13-14.06.2011. Семинар Fibonacci  доклад „Динамично паркетиране” (с Евгения Сендова)

74. Семинар с учители, Варна, в рамките на проект Fibonacci 10-12.06.2011

73. Семинар Fibonacci , доклад "Ромб в квадратна решетка",  09.05.2011

72. Пролетна математическа конференция на СМБ, Боровец, 2011. доклад „Seeing the innovations as an opportunity, not a threat: lessons from the InnoMathEd European project”. (с Петър Кендеров, Евгения Сендова, Десислава Димкова)

71. Пролетна математическа конференция на СМБ, Боровец, 2011. Доклад „Преоткриване на свойства на едно еквиафинно преобразувание чрез използване на динамичен софтуер”.

70. Пролетна математическа конференция на СМБ, Боровец, С., 2011. Семинар Математически етюди (с Евгения Сендова)

69. Пролетна математическа конференция на СМБ, Боровец, 2011, Семинар Fibonacci, доклад

68. Семинар Fibonacci, 14.03.2011, доклад „Ден на числото ”(с Евгения Сендова)

67. Международна конференция „ИКТ – подкрепа за ученето през целия живот” 9-12 март 2011, София, доклад по покана „Дидактически сценарии в динамични среди – проектът Фибовачи в България” (съвм. с П. Кендеров, Е. Сендова)

66. Регионална юбилейна конференция, Варна, 18-20.02.2011. доклад по покана „По стъпките на откривателите – проект Фибоначи в България”. (с акад. П. Кендеров и Е. Сендова)

65. Семинар Fibonacci –14.02.2011, доклад „Ъглите в училищния курс по матeматика” (с Евгения Сендова)

64. Семинар Fibonacci, доклад „Създаване на микросреди с GeoGebra чрез ограничаване на инструментите”,  31.01.2011

63. International GeoGebra Conference for Southeast Europe, January 15-16, Novi Sad, Serbia.
Invited talk
:
Creating of specific learning environments in GeoGebra
Workshop:
P. Kenderov, E. Sendova, T. Chehlarova, D. Dimkova - Inquiry-based learning within dynamic mathematics environment: evolutionary and revolutionary changes in mathematics education

62. София, ИМИ, Отчетна сесия ОМИ, 20.12.2010. Тони Чехларова, Тодорка Терзиева, За обучаващите решения на задачи с GeoGebra

61. София, ИМИ, Отчетна сесия ОМИ, 20.12.2010. Тони Чехларова, Изследване с полиомина върху числова таблица

60. София, Семинар Fibonacci, ИМИ, Нов поглед върху едно старо предизвикателство на Салабашев  6.12.2010 (с Евгения Сендова)

59. София, 26-27.11.2010. Семинар с учители, проект Fibonacci

58. София, Семинар Fibonacci, ИМИ, 8.11.2010 – Изследователския подход в началното училище в Германия ( с Десислава Димкова)

57. Слънчев бряг, 5-7.11.2010. регионална конференция (с Евгения Сендова)

56. Стара Загора, 26-28.10.2010. Семинар с учители, проект Fibonacci

55. Аугсбург, Германия, 12-16. 10.2010, работна среща по проект Fibonacci

54. Шумен, 2-4.10.2010. Семинар с учители, проект Fibonacci

53. Пловдив, 25-26.09.2010. Семинар с учители, проект Fibonacci

52. София, 7-10.09.2010. Семинар с учители, проект Fibonacci

51. Узана, 23-24. 08.2010, Семинари по проекти Innomathed и Fibonacci

50. Шумен, Семинар с учители, проект InnoMathEd

49. Поморие, 22-28 юни, 2010,  Международен семинар по проект MITE

48. Пловдив, 12-13 май, 2010 Национална конференция „Образованието в информационното общество”

47. Москва, 5 май, 2010, Международный семинар „Информационные технологии как фактор инновационного образования”, Академия социального управления

46. Димитровград, Семинар с учители, проект Innomathed

45. Албена, 6-10.04.2010 39, Пролетна конференция на СМБ, Панелна дискусия на тема “ИКТ и в обучението по математика ли?”

44. Албена, 6-10.04.2010, 39 Пролетна конференция на СМБ, семинар "Учителите и учениците в ролята на изследователи"

43. 39 Пролетна конференция на СМБ, Варна, 06 10.04.2010.

42. Национален семинар ИМИ-БАН, 22 23. 12. 2009.   photos 1 

41. Конгрес на MASSEE, Охрид, 45.09.2009.    photos 1 2 3 4

40. Семинар ИМИ-БАН, InnoMathEd    09. 2009.   photos 1 2 3 4 5 6

39. Семинар с учители и преподаватели от Русия “Психолого-педагогические основы информатизации образовательной деятельности”, 22-29.06.09 , Варна. photos 1 2 3 4

38. Национална конференция Образованието в информационното общество, Пловдив, 1213 май, 2009.    

37. Конференция, Москва, 04. 05. 2009.    

36. 6th Mediterranean Conference on Mathematics Education, 22 26 April, 2009. 

35. 38 Пролетна конференция на СМБ, Боровец, 01-06.04.2009. 

34. Интердисциплинарен форум „България и Русия – посоки на взаимност”,  Русе, 14 17.12.2008.

33. Конференция „120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука”, ФНПП, СУ, 21 – 22.11.2008.

32. Четврти конгрес на математичарите на Македония, Струга, 19 – 22.10.2008.

31. Международна конференция „Руската наука, образование и култура в съвременния свят”, Стара Загора, 30.09 – 02.10.2008. пленарен доклад по покана

30. Международен семинар „Компютърни методи в науката и образованието”, Варна,  12 – 14.09.2008.

29. Пролетна математическа конференция на СМБ, Боровец, 2008.

28.  Семинар с японски учители и преподаватели, ИМИ-БАН, 2007.  photos 1  2  3

27. Варна, Международна конференция по геометрия, 09. 2007.   photos 1  2  3 

26. Еurologo 2007.

25. Mathematics Teaching and Learning. Informatics, Mathematics and ICT: a 'golden triangle', Northeastern University of Boston. 2007.

24. 5th Mediterranean Conference on Mathematics Education13-15 April 2007, RHODES Island-Greece. photos 1  2  3  4  5   

23. International Scientific Conference South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Sciences Blagoevgrad, Bulgaria 2007.  

22. Пролетна математическа конференция на СМБ, Варна, 2007. пленарен доклад по покана

21. Международен семинар „Методика и информационни технологии в образованието”, Варна, 2006.

20. International Congress on Mathematics, MICOM 2006, May 31 – June 4, 2006, Cyprus

19. Научно – приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, ВТУ, Велико Търново, 12 13 май, 2006.

18. Пролетна математическа конференция на СМБ, Боровец, 2006.

17. 3rd Congress of Mathematicians of Macedonia, Struga, 29.09. – 02.10.2005. photos 1  2  3  4 

16. International conference on mathematics education, Svishtov, 2005.

15. Научна конференция “Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции”, ФНПП, СУ, София, 2004.

14. Научна сесия на СУБ “Техника и технологии. Естествени, обществени и хуманитарни науки.”, Пловдив, 2004.

13. Научна конференция “Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специализираните училищни заведения”. Софийски университет, ФНПП, Китен, 2004.

12. Международен семинар “Образование за всички”. Варна, 2004.

11. Научна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов 4-5 ХІІ, Шумен, 2003.

10. Научна сесия на СУБ “Техника и технологии. Естествени, обществени и хуманитарни науки.”, Пловдив, 2003.

9. Научна сесия на СУБ “Техника и технологии. Естествени, обществени и хуманитарни науки.”, Пловдив, 2002.

8. Балканска научна конференция, Кърджали, 2002.

7. Юбилейна конференция Смолян, 2002.

6. Научна сесия на СУБ, Пловдив, 2001.

5. Юбилейна конференция на Шуменски университет, 2001.

4. Пролетна математическа конференция на СМБ, 1992. София.

3. Национална конференция на младите научни работници, Созопол, 1989.

2. Национална конференция на младите учители, В Търново, 1987.

1. Национална конференция по педагогика, Благоевград, 1985.

 

Неда Петрова

галерия