Национален семинар по математическо образованиe

Изследователският подход в математическото образование

Национален семинар по математическо образование

Националният семинар по образование “Изследователският подход в математическото образование” започва да се провежда през 2009 г. по инициатива на тогавашния директор на Института по математика и информатика към БАН акад. Стефан Додунеков. Първото издание на семинара преминава под мотото “Математическото образование в Европейската година за творчество и иновации”. Оттогава се провежда всяка година през декември, като се организира от секция “Образование по математика и информатика” на ИМИ-БАН.

Семинарът е място за среща на математическата образователна общност – от академика до учителя в малкото населено място. Представят се нови проекти от европейско и национално ниво, доклади на изследователи и учители, разработки на ученици и даже на родители.

Национален семинар по образование © 2023