СБИРКИ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОЛОКВИУМ
 

Хроника на Националния колоквиум

 

16 ноември 2022 г. (Абстракт), (Доклад)
2 ноември 2022 г. (Абстракт)
30 март 2022 г. (Абстракт)
23 февруари 2022 г. (Абстракт)
26 януари 2022 г. (Абстракт, Презентация)

15 декември 2021 г. (Презентация)
15 септември 2021 г. (Видео)
14 юли 2021 г. (Презентация
16 юни 2021 г. (Презентация)
27 януари 2021 г. (Абстракт)

14 октомври 2020 г. (Презентация)
24 юни 2020 г. (Доклад)
15 януари 2020 г.

4 декември 2019 г.
4 септември 2019 г. (Презентация)
5 юни 2019 г.
27 февруари 2019 г. (Презентация)

10 септември 2018 г.
27 юни 2018 г.
25 юни 2018 г.
30 май 2018 г.
15 февруари 2018 г.
14 февруари 2018 г.

29 ноември 2017 г. (Презентация, снимки: 1, 2, 3)
15 ноември 2017 г.
18 октомври 2017 г. (Презентация)
26 май 2017 г.
26 април 2017 г. (2)
26 април 2017 г. (1)
15 март 2017 г.
8 февруари 2017 г.

30 ноември 2016 г.
2 ноември 2016 г.
5 октомври 2016 г.
3 октомври 2016 г.
22 юни 2016 г.
11 май  2016 г.


28 октомври 2015 г. (Презентация)
7 октомври 2015 г. (Презентация)
17 юни 2015 г. (Резюме)
20 май 2015 г.

18 март 2015 г.

10 декември 2014 г. (Доклад)
2 април 2014 г.

26 март 2014 г.

 


2020-01-03