СБИРКИ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОЛОКВИУМ
 

 

4 септември 2019 г. (Презентация)
5 юни 2019 г.
27 февруари 2019 г. (Презентация)

10 септември 2018 г.
27 юни 2018 г.
25 юни 2018 г.
30 май 2018 г.
15 февруари 2018 г.
14 февруари 2018 г.

29 ноември 2017 г. (Презентация, снимки: 1, 2, 3)
15 ноември 2017 г.
18 октомври 2017 г. (Презентация)
26 май 2017 г.
26 април 2017 г. (2)
26 април 2017 г. (1)
15 март 2017 г.
8 февруари 2017 г.

30 ноември 2016 г.
2 ноември 2016 г.
5 октомври 2016 г.
3 октомври 2016 г.
22 юни 2016 г.
11 май  2016 г.


28 октомври 2015 г. (Презентация)
7 октомври 2015 г. (Презентация)
17 юни 2015 г. (Резюме)
20 май 2015 г.

18 март 2015 г.

10 декември 2014 г. (Доклад)
2 април 2014 г.

26 март 2014 г.

 


2019-09-05