СБИРКИ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОЛОКВИУМ
 

Хроника на Националния колоквиум

 

24 юни 2020 г. (Доклад)
15 януари 2020 г.

4 декември 2019 г.
4 септември 2019 г. (Презентация)
5 юни 2019 г.
27 февруари 2019 г. (Презентация)

10 септември 2018 г.
27 юни 2018 г.
25 юни 2018 г.
30 май 2018 г.
15 февруари 2018 г.
14 февруари 2018 г.

29 ноември 2017 г. (Презентация, снимки: 1, 2, 3)
15 ноември 2017 г.
18 октомври 2017 г. (Презентация)
26 май 2017 г.
26 април 2017 г. (2)
26 април 2017 г. (1)
15 март 2017 г.
8 февруари 2017 г.

30 ноември 2016 г.
2 ноември 2016 г.
5 октомври 2016 г.
3 октомври 2016 г.
22 юни 2016 г.
11 май  2016 г.


28 октомври 2015 г. (Презентация)
7 октомври 2015 г. (Презентация)
17 юни 2015 г. (Резюме)
20 май 2015 г.

18 март 2015 г.

10 декември 2014 г. (Доклад)
2 април 2014 г.

26 март 2014 г.

 


2020-01-03