www.math.bas.bg
.

Статистически курсове и консултации
  logo of IMI
ghhdf.


      Начало


      Курсове

      Карта на БАН
В института се осъществява професионално консултиране и обучение по статистика на академични и бизнес потребители


включващо


 • Обучение за работа със статистически пакет STATISTICA
 • Обучение за прилагане на основните статистически методи за анализ на данни
 • Специализирани консултации по конкретни статистически проблеми
 • Практика на студенти по статистическо консултиране

 • Институт по математика и информатика - БАН
  ул. Акад. Георги Бончев, бл.8
  София 1113


  За контакти:

  Здравка Желева, 02/872 10 89 и 02/979 38 46, e-mail: zdjeleva@abv.bg
  проф. дмн Евгения Стоименова, тел: 02/ 979 38 55, e-mail: jeni@math.bas.bg