ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Конкурси за заемане на академични длъжностиВ момента няма обявени конкурси за заемане на академични длъжности.

Вижте текущите процедури.