ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

Процедури по Закона за развитие на академичния състав

Текущи процедури за заемане на академични длъжности


В момента няма текущи процедури за заемане на академични длъжности. Вижте обявените конкурси или приключилите процедури.