Някои всекидневни програми за Windows

Част от програмите са свързани с онагледяване на сложни обекти. Някои са визуализатори на документи в определен формат.

Graphviz
Комплекс програми, централна сред които е интерпретаторът на езика dot за описване на графи. Автоматично разполага рисунка на граф и обозначения за върхове и дъги по абстрактно описание на графа. Работи с графи от различни видове и с различни типове разполагане (вж. „галерията“ на сайта). Разнообразни изходни формати. За Windows има прозоречен интерфейс (програмата GVedit) към останалите програми.
gnuplot
Език и интерпретатор за описване и чертане на криви и повърхнини. Описването става с уравнения или множества от точки. Включва полярни и параметрични уравнения. Разнообразни изходни формати.
Други места:
sp
Създава прости геометрични чертежи (точки, отсечки, начупени линии, окръжности и др.) по зададени данни – координати, дължини, дебелина, цвят и др. Изходът е файл на PostScript (EPS) или SVG.
GeoGebra
Програма (Java) за диалогово построяване на геометрични чертежи: в момента най-добрата безплатна от този вид. Може да работи и непосредствено в уебсреда, в браузър. Има и (текстов) език, на който четежите могат да се описват недиалогово. Чертежите са изменяеми – употребява се терминът „динамична геометрия“ – чрез преместване на техни характерни точки и линии, както и чрез смяна на числови и символни стойности в тях. Програмата е разширяема чрез модули на Java.
Други места:
Ghostscript и GSview
Интерпретатор за PostScript и PDF и визуализатор за чертежи, статии, книги и пр. в ps и pdf. Инсталират се именно в този ред.
Foxit Reader
Визуализатор за PDF. На повечето компютри така или иначе се намира Acrobat Reader, който също е безплатен (вж. и Ghostscript/GSview по-горе), но …
Информация за размисъл: Foxit Reader е сравнително малък и много бърз, докато Acrobat Reader е, ъ-ъ-ъ …. Foxit Reader позволява и анотиране на документите.
MuPDF
SumatraPDF
Още два, доста по-малки и от Foxit Reader визуализатора за PDF. И двата работят непосредствено, без инсталиране. SumatraPDF показва и документи в ред други формати, вкл. DjVu и CHM
WinDjView
Визуализатор за картини и многостранични документи във формат DjVu.
IrfanView
Визуализатор, донякъде и редактор, на картини в растерни формати. Съществуват и други такива програми, но тази е най-добрата.
Информация за размисъл: познавам хора, които само за да видят файл GIF, PNG, JPG или др.под. чакат по 30 сек. да стартира „фотошопа“ (който пък едва ли са си купили …).
Firefox
Браузър за уеб :)
TUGZip
Архиватор-компресор. По-удобен и функционален от WinZip, WinRAR и пр.
Информация за размисъл: също за разлика от споменатите – безплатен.

—Б.Б.