Двадесет и седми есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2018 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Институт по математика и информатика при БАН
Eсенен математически семинар 2018

Планира се провеждането на Eсенен математически семинар с научен ръководител доц. Ивайло Кортезов.

За подробности вижте http://www.mallorca-kn.com/bg_BG/article/esenen-matematicheski-seminar-1-4-noemvri-2018-g-44.html.