Майсторски клас „Черноризец Храбър” 2015


Участниците в ХХІІІ турнир "Черноризец Храбър":

  • от 4. клас, постигнали над 85 точки включително;
  • от 5. клас, постигнали над 85 точки включително;
  • от 6. клас, постигнали над 95 точки включително;
  • от 7. клас, постигнали над 100 точки включително;
  • от 8. клас, постигнали над 100 точки включително,

могат да кандидатстват за участие в Майсторския клас с научен ръководител доц. Ивайло Кортезов.

Майсторският клас ще се проведе от 6 до 11 април 2015 г., а мястото на провеждане ще бъде уточнено по-късно.

Броят на участниците е ограничен и ще се запълва по реда на постъпване на регистрациите.

Поради запълване на местата, регистрацията е прекратена. Информация за свободни места, ако има такива, очаквайте след 15 февруари 2015 г.