Тридесети есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2021 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Института по математика и информатика при БАН

Отговори

2 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор В Г Д Б Д Б В Г В Д
Задача 11 12 13 14 15          
Отговор Д А А Б Б          

3 - 4 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Д А Г Д Б А Д Б Г Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Б Б Г Д В Г Б А В А

5 - 6 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Г Д Б Д А А А Г Б В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д Б Д В Б Б В В Д А

7 - 8 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Г Б Б Д Г Г Б В А В
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Д Б Б Д В Д Д В Д А
Задача 21 22 23 24 25          
Отговор А Д В Г В          

9 - 10 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б А Д В Г Б Д Б Д А
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор В Б В Г Г Г Д А А А
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Г Б В Д Б В В А Г Б

11 - 12 клас

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отговор Б А Д Б В Д А Б В Г
Задача 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отговор Г Д Г Г Г А В А Г Б
Задача 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Отговор Б Б Д Д В В Б В А В

РЕЗУЛТАТИ

Град

КЛАС

Добрич 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Онлайн турнир 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Учениците, участвали в онлайн състезанието, няма да бъдат класирани. Всички те ще получат сертификат за участие по електронна поща на адреса, попълнен в теста. Ако желаят, могат да поръчат и сертификати за участие на английски език, по реда, описан на страницата http://www.math.bas.bg/ch/certificates.php.Родителите на участници от 3. и 4. клас, които не са получили автоматичен имейл с подадените отговори, моля да пишат на albena@math.bas.bg, като посочат трите имена, клас, град на участника.