Летен математически семинар „Черноризец Храбър” 2015


Участниците в турнира "Черноризец Храбър", които през 2015 г. завършват 4. до 8. клас, могат да се регистрират за участие в Летния математически семинар .

Летният семинар ще се проведе за 6 дни, 5 пансионата, от 25 юни до 30 юни 2015 г., като мястото и условията на провеждане ще бъдат уточнени по-късно. Вероятното място на провеждане е Почивната база на МС в Слънчев бряг.

Родителите на учениците, желаещи да участват в Летния математически семинар, трябва да попълнят следната регистрационна форма в срок до 15 май 2015 г., с което заявяват само желание за участие в семинара. Записването ще стане след уточняване на датите и условията за настаняване и заплащане на капаро.

Броят на участниците е ограничен и ще се запълва по реда на постъпване на регистрациите.