Летен математически семинар „Черноризец Храбър” 2015


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Заявилите участие за Летния математически семинар, които не са получили писмо от Борислав Лазаров от 16.05.2015 г., да му пишат възможно най-бързо на адрес lazarov@math.bas.bg за изясняване на казуса.