Летен математически семинар „Черноризец Храбър” 2016


Участниците в турнира "Черноризец Храбър", които през 2016 г. завършват 4. до 8. клас, могат да се регистрират за участие в Летния математически семинар с научен ръководител доц. Ивайло Кортезов.

Летният семинар ще се проведе от 25 юни до 30 юни 2016 г. (лекционните дни са 26-29 юни). Мястото на провеждане се предвижда да бъде Почивната база на МС в Слънчев бряг. Настаняване в базата на МС организира лицензираният туроператор "Майорка-КН" ООД. Условията за настаняване ще бъдат обявени на сайта http://mallorca-kn.com/summer-academy-bg.htm. Регистрационната такса за участници, настанени от "Майорка-КН" ООД, е 50 лв. Регистрационната такса за участници, които се настаняват самостоятелно, е 80 лв.

Родителите на учениците, желаещи да участват в Летния математически семинар, трябва да попълнят следната регистрационна форма в срок до 25 април 2016 г., с което заявяват само желание за участие в семинара.

Актуална информация ще бъде публикувана своевременно тук.

Заявилите интерес към Летния семинар "Черноризец Храбър", които са включени в списъка ни, ще получат имейл след 25 април за следващите стъпки, които следва да предприемат.