Есенен математически семинар „Черноризец Храбър” 2016


Есенният математически семинар Черноризец Храбър ще се проведе от 1 до 6 септември 2016 г. в хотелски комплекс Обзор Бийч Резорт.

В Семинара могат да участват ученици от 4. до 8. завършен клас.

Учебната програма ще се провежда от екип с научен ръководител доц. Ивайло Кортезов.

Настаняването и организацията се осъществява от фирма МАЙОРКА – КН ООД, специализирана в предоставянето на туристически услуги за деца и ученици.

За записване и повече информация http://mallorca-kn.com/summer-academy-bg.htm.


Завърши Летният математически семинар "Черноризец Храбър"