ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР 2015 г. за ученици с изявени математически интереси с научен ръководител доц. д-р Ивайло Кортезов за ученици от 4. до 8. клас (завършен през учебната 2014/2015 година).

Очаквайте скоро повече информация за условията и мястото на провеждане.