ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР 2014 г.


Есенният математически семинар ще се проведе от 7 до 12 септември 2014 г. в Банско. Научен ръководител е доц. Ивайло Кортезов.

Семинарът е за ученици от 4. до 8. клас. Занятията ще се водят от екипа, организиращ Математическия турнир "Черноризец Храбър". За повече информация и записване: "Майорка-КН" ООД.