Майсторски клас „Черноризец Храбър” 2018

Майсторският клас ще се проведе от 2 до 7 април 2018 г. в курортния комплекс Боровец. Подробности за настаняването ще бъдат обявени по-късно.

Кой може да участва?

Участниците в ХХVІ турнир "Черноризец Храбър":

от 5. клас, постигнали 85 точки или повече;
от 6. клас, постигнали 95 точки или повече;
от 7. клас, постигнали 100 точки или повече;
от 8. клас, постигнали 100 точки или повече,

могат да кандидатстват за участие в Майсторския клас с научен ръководител проф. Борислав Лазаров. Местата ще се попълват по реда на подаване на заявката.

Как се подава заявление за участие?

Родителите на учениците, желаещи да участват в Майсторския клас, трябва да попълнят заявлението по-долу от 10.12.2017 г. до 29.12.2017 г. Попълването на заявлението НЕ представлява ангажимент, а само изразява интереса за участие в Майсторския клас. След изтичане на срока за подаване на заявления, ще получите съобщение по имейла, ако сте класирани за участие.

Въпроси във връзка с Майсторския клас можете да задавате на lazarov@math.bas.bg.