Инструкция за работа по темите на

Двадесет и втори турнир "Черноризец Храбър"

1 ноември 2013 г.

1. Време за работа 90 минути (за втори клас - 60 минути). Не се разрешава използване на калкулатори и друга изчислителна техника.

2. Към всяка задача са дадени 5 възможности за отговор. В бланката за отговори срещу номера на всяка задача напишете верния според вас, като използвате една от буквите: А, Б, В, Г, Д.

3. Попълвайте бланката ясно и четливо с ГЛАВНИ ПЕЧАТНИ букви. Двусмислено попълнен или неясен отговор може да се счита за грешен отговор. Ако не можете да намерите отговор, може да не попълвате съответното поле, т.е. да оставите полето срещу номера на задачата празно.

Забележка. Чертежите обикновено не са точни, а само изобразяват описваната в условието конфигурация.

Дават се следните точки:

За всички класове:
  • За непопълнен отговор на задача - по 3 точки.
  • За грешен отговор на задача - 0 точки.

2 - 6 клас
  • За верен отговор на всяка задача - по 7 точки.

7 - 8 клас
  • За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 8 включително - по 5 точки.
  • За верен отговор на всяка задача с номер от 9 до 17 включително - по 7 точки.
  • За верен отговор на всяка задача с номер от 18 до 25 включително - по 9 точки.

9 - 12 клас
  • За верен отговор на всяка задача с номер от 1 до 10 включително - по 5 точки.
  • За верен отговор на всяка задача с номер от 11 до 20 включително - по 7 точки.
  • За верен отговор на всяка задача с номер от 21 до 30 включително - по 9 точки.