Двадесет и седми есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2018 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Институт по математика и информатика при БАН
Eсенен математически семинар 2018

Планира се провеждането на Eсенен математически семинар 1 - 4 ноември 2018 г. в СПА хотел "Езерец", Благоевград, за ученици 4. - 8. клас с изявен интерес към математика.

Учебните занятия ще се водят от екип с научен ръководител доц. Ивайло Кортезов.

Заявка за участие, получаване на декларация, програма и информация на Е-mail: info@mallorca-kn.com. За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към туроператора "Майорка-КН": тел. (02) 931 62 32; GSM: 0886 331616.