Двадесет и седми есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

1 ноември 2018 година

Провеждан по случай Деня на народните будители

Иницииран от Институт по математика и информатика при БАН

СЪС ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧАСТИЕ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИЕМАТ РЕГЛАМЕНТА НА ТУРНИРА.
ОРГАНИЗАТОРИ НА ТУРНИРА ПО МЕСТА СА:

Информацията за записване ще се допълва

 • СОФИЯ - 125 СУ "Боян Пенев"
  жк "Младост 1", до блок 43
  Записване до 26.10.2018 г. в работните дни от 8:00 до 17:00 ч. в стая 402
 • СОФИЯ - Първа частна математическа гимназия
  бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 58
  Записване от 15.10. до 26.10.2018 г. по следния график:
  Понеделник от 9:30 до 16:00 часа
  Вторник от 11:00 до 13:00 и от 15:00 до 16:00 часа
  Сряда от 8:30 до 11:00 часа и от 13 до 14 часа
  Четвъртък от 15:00 до 17:00 часа
  Петък от 11:00 до 13:00 и от 14:00 до 16:30 часа
  Информация за мястото на записване - при портиера на училището.
 • БЛАГОЕВГРАД - ПМГ "Акад. С. Корольов"
  ул. "Марица" 4
  Записване в канцеларията от 22.10. до 26.10.2018 г. от 11:00 и 18:00 ч.,
  За справки: тел. 073 831342
 • БУРГАС - СНЦ „Образование и технологии“ в партньорство с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
  Записване на адрес: ул. "Оборище" 126,
  от 08.10. до 26.10., всеки работен ден от 10:00 до 18:00 часа; на 26.10.2018 до 12:00 часа.
  За контакт: Доц. Красимира Димитрова, dimitrowa_kr@yahoo.com
  Подробна информация за записването вижте тук
 • ВАРНА
  Записване от 15.10. до 26.10.2018 г. в канцеларията на
  ОУ "П. Р. Славейков" - Варна:
  - от 08:00 до 10:00 ч.
  - от 11:30 до 13:30 ч.
  - от 15:00 до 17:00 ч.
 • ВРАЦА - ПМГ "Акад. Иван Ценов"
  Заявки за участие се приемат от Ваня Иванова, vaniaminova@abv.bg, тел. 0887259158
 • ГАБРОВО - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"
  Заявки за участие ще се приемат след 15.10.2018 г.
  За информация: http://www.smb-gabrovo.com/ Имейл: smb.gabrovo.competitions@gmail.com
 • гр. ДОБРИЧ
  бул.”Русия” № 2-Е
  E-mail: zafirof1@abv.bg - Сашо Зафиров
  Тел. 0898/621-455
 • ПЛЕВЕН - СУ "Иван Вазов"
  ул. "Иван Вазов" 46
  Записване до 26.10.2018 г. в стая 310 от 8.00 до 16.00
  тел. 0878469662 - Цветослава Горанова
  E-mail: cvetoslava_ankova@abv.bg
 • СИЛИСТРА - ПМГ "Св. Климент Охридски"
  ул. " Москва" № 21
  Лице за контакт: Милена Коцева, зам.-председател на СМБ секция Силистра, тел. 0893595415.
 • СМОЛЯН - ПМГ "Васил Левски"
  Адрес за записване: smb_smolyan@abv.bg
  Заявки за участие се приемат до 26.10.2018 г.
 • ШУМЕН - Второ основно училище "Д-р Петър Берон"
  ул. "Съединение" № 49
  E-mail: zvezda_g@yahoo.com
  Лице за контакт: Звездалина Ганчева

Eсенен математически семинар 2018

Планира се провеждането на Eсенен математически семинар с научен ръководител доц. Ивайло Кортезов. Важно!

За подробности вижте http://www.mallorca-kn.com/bg_BG/article/esenen-matematicheski-seminar-1-4-noemvri-2018-g-44.html.