ЛЕТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР 2014 г. - НОВО

29 юни - 4 юли 2014 г.

Организира се Летен математически семинар от 29 юни до 4 юли 2014 г. за ученици, завършили 4-7 клас (осмокласници могат да се включат към групата за обучение на 7. клас). Информация за условията на http://www.mallorca-kn.com/summer-academy-bg.htm.
Съпътстващо обучение през 2013/2014 г.

Екипът на турнира ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР осъществява научно-методическо ръковоство на съпътстващото обучение през 2014 г.:

  • Международен майсторски клас, 2-6 януари 2014 г.
  • Летен математически семинар, 29 юни - 4 юли 2014 г.
  • Есенен математически семинар, 4-9 септември 2014 г.

Актуална информация за тези мероприятия ще се публикува на тази страница.