Майсторски клас „Черноризец Храбър” 2018

Майсторският клас ще се проведе от 2 до 7 април 2018 г. в курортния комплекс Боровец. Подробности за настаняването ще бъдат обявени по-късно.

Кой може да участва?

Участниците в ХХVІ турнир "Черноризец Храбър":

от 5. клас, постигнали 85 точки или повече;
от 6. клас, постигнали 95 точки или повече;
от 7. клас, постигнали 100 точки или повече;
от 8. клас, постигнали 100 точки или повече,

могат да кандидатстват за участие в Майсторския клас с научен ръководител проф. Борислав Лазаров. Местата ще се попълват по реда на подаване на заявката.

Срокът за подаване на заявления изтече.

На всички родители, подали заявления, са изпратени писма по електронната поща. Ако не сте получили такова писмо, моля, проверете в папката за спам.

Въпроси във връзка с Майсторския клас можете да задавате на lazarov@math.bas.bg.