Награждаване за участниците, явили се на ХХІІІ турнир „Черноризец Храбър” в София


Награждаването на участниците от София в ХХІІІ турнир "Черноризец Храбър" ще се проведе на 22 ноември 2014 г. от 13:00 часа в Големия салон на Българската академия на науките, ул. "15 ноември" № 1, София (до Народното събрание).

Награди и/или грамоти за отлично представяне ще получат участниците от:

 • 2 клас, получили 69 точки или повече;
 • 3 клас, получили 100 точки или повече;
 • 4 клас, получили 106 точки или повече;
 • 5 клас, получили 105 точки или повече;
 • 6 клас, получили 114 точки или повече;
 • 7 клас, получили 125 точки или повече;
 • 8 клас, получили 142 точки или повече;
 • 9 клас, получили 138 точки или повече;
 • 10 клас, получили 144 точки или повече;
 • 11 клас, получили 160 точки или повече;
 • 12 клас, получили 117 точки или повече.

Каним наградените участници, техните родители и учители да присъстват на събитието.
Майсторски клас „Черноризец Храбър” 2015


Участниците в ХХІІІ турнир "Черноризец Храбър":

 • от 4. клас, постигнали над 85 точки включително;
 • от 5. клас, постигнали над 85 точки включително;
 • от 6. клас, постигнали над 95 точки включително;
 • от 7. клас, постигнали над 100 точки включително;
 • от 8. клас, постигнали над 100 точки включително,

могат да кандидатстват за участие в Майсторския клас с научен ръководител доц. Ивайло Кортезов.

Майсторският клас ще се проведе от 6 до 11 април 2015 г., а мястото на провеждане ще бъде уточнено по-късно.

Броят на участниците е ограничен и ще се запълва по реда на постъпване на регистрациите.

Крайният срок за регистрация е 15 февруари 2015 г. или до запълване на местата.

Родителите на учениците, желаещи да участват в Майсторския клас, трябва да попълнят следната регистрационна форма: