HOME PAGE
contact

Свържете се с нас

Телефони: (02) 979 3829, 979 3814, 979 2809
Факс: (02) 971 3649
Пощенски адрес: София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл.8
Интернет адрес: http://www.math.bas.bg/digi
Електронна поща: kivanova ET math.bas.bg, ръководител на Лабораторията
Електронна поща: kalina ET math.bas.bg, web master